Astrolijn, paranormale hulplijn, paragnost, medium, helderziende

Wat is een Astrolijn?

Met een astrolijn wordt bedoeld een paranormale hulplijn.

Het is niet helemaal juist omdat astrologie is heel wat anders dan het paranormale. Maar het wordt vaak wel bij elkaar gezien. Als je op onze paranormale hulplijn kijkt, dan zie je ook veel dingen die met astrologie te maken hebben. Een astrolijn ligt wat makkelijker in de mond als een paranormale hulplijn. Op een astrolijn werken astrologen maar ook mediums en numerologen.

Astrologie kan een hele studie zijn en is door iedereen aan te leren. Dat is met het paranormale heel anders . Iedereen heeft wel iets spiritueels of paranormaals in zich . Maar niet bij iedereen is dat ontwikkeld. Op onze astrolijn kunt u terecht voor al uw vragen maar ook voor uw horoscopen. Op onze astrolijn kunt u dag en nacht gratis een tarot dagkaart trekken. Onze astrolijn kan u helpen met al uw levensvragen.

Belt u gerust eens naar onze astrolijn om een van onze consulenten te raadplegen voor al uw brandende vragen. 

 

 

Dit artikel is door Frank Post geschreven. Je kunt Frank bereiken op onze site onder boxnummer 0119. Het is zeker de moeite waard om eens uitgebreid op jezelf in te gaan. Hierbij kan Frank meer ingaan op persoonlijke aspecten, waardoor je een beter beeld van je persoonlijkheid krijgt. ©2017 Paragnostenlive en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en Paragnostenlive).

 

Loading…
Share This