De Chinese horoscoop uitleg

Een richtlijn in je leven

De laatste tientallen jaren is de westerse wereld steeds meer geïnteresseerd geraakt in de gedachten en ideeën vanuit de oosterse wereld. We zien op veel gebieden dat er in de medische, maatschappelijke en psychologische hulpverlening steeds meer gebruik gemaakt wordt van theorieën en gedachten vanuit onder andere de Chinese cultuur. Ook de Chinese horoscoop wordt steeds meer in de westerse wereld gezien als een nuttige manier van het beschrijven van karaktereigenschappen van mensen en het bieden van een richting aan het leven. Waar in China miljoenen mensen dagelijks gebruik maken van de hulp van de Chinese horoscoop zien we dit nu dus ook in het westen steeds meer groeien, alhoewel dit nog niet zo ingeburgerd is als onze eigen astrologie. Je zult bijvoorbeeld in Nederland niet snel iemand horen zeggen: “Hé, je komt uit 1963, dan ben je een Konijn!” In dit artikel gaan we in op de vraag waar deze Chinese astrologie nu eigenlijk vandaan komt. Verder bieden we inzicht in de manier hoe de Chinese horoscoop gebruikt kan worden. Bij Paragnostenlive gebruiken we de Chinese astrologie ook en het is natuurlijk interessant om eens iets anders te lezen dan de westerse astrologie. Heb je interesse om te weten te komen wat het jaar 2016 jou volgens de Chinese astrologie gaat brengen, dan raden we je aan om de website van Paragnostenlive te bekijken. Daar staat op www.paragnostenlive.nl/horoscopen niet alleen de Chinese horoscoop, maar kun je ook andere horoscopen bekijken. Nog beter is het om onze consulenten te bellen. Zij kunnen je vanuit de diverse specialisaties waarover zij beschikken veel antwoorde geven en dan niet alleen op grond van de astrologie, maar ook op grond van andere vaardigheden.

De Chinese horoscoop gekoppeld aan de Chinese maankalender

China kent vele talen en ook vele culturen binnen de eigen Chinese cultuur. Daar zijn grote verschillen in te bespeuren. Er is echter een bepaalde traditie die eigenlijk wel voor de meeste Chinezen geldt en dat is de Chinese astrologie. Deze gaat gepaard met de maankalender, welke waarschijnlijk één van de langst chronologische typeringen is, die we in de geschiedenis van de mensheid kennen. De Chinezen hebben tot 1912 hun eigen traditionele maankalender gebruikt, maar vanaf die tijd is China overgegaan op de westerse Gregoriaanse kalender. De Chinezen gebruiken de maankalender nog wel voor het vieren van het Chinese Nieuwjaar. Het Chinese jaar wordt vastgesteld door een waarneming van de maanstand. Meestal kan men wel een paar jaar van tevoren bepalen wanneer het Chinese Nieuwjaar begint. Het Chinese jaar begint op de tweede nieuwe maan na de zonnewende van 21 december. Het Chinese Nieuwjaar kan dus niet voor 21 januari plaatsvinden, maar ook niet na 20 februari. Maar zoals we al zeiden, is men vanaf 1912 de westerse telling gaan gebruiken, omdat dit om verschillende redenen makkelijker was, waaronder natuurlijk een economische component. Wanneer we de tijd van de Chinese telling berekenen dan betekent 2016 in onze Gregoriaanse kalender dat het in China op dit moment het jaar 4713 is. Aangezien de Chinezen met cycli van 60 jaar werken, zou de cyclus die er nu is op 2 februari 1984 begonnen zijn. Dit is de 78ste cyclus. De Chinese horoscoop is gekoppeld aan deze 60 jarige cyclus. Het is ingewikkeld om uit te leggen, maar er zijn 12 dierenriemtekens en vijf elementen. Doordat ieder jaar een teken gekoppeld wordt aan een element, komen we dus op de rekensom van 5 x 12 = 60. Later in dit artikel komen we terug op de dierenriem van de Chinese astrologie. Voor zover we weten gaat de tijd van de Chinese jaartelling terug tot de mythische Gele Keizer in 2697 v.Chr. Dit is dus het jaar 0 voor de Chinezen.

De cyclus van 60 jaar binnen de Chinese astrologie

Het jaar 0 is dus de start van de Chinese kalender. Dit is een belangrijk onderdeel van deze cultuur en alhoewel de Chinezen dus nu ook onze jaartelling gebruiken, is de maankalender nog wel belangrijk bij verjaardagen en feestelijke gelegenheden. Zoals we al aangaven gaat de Chinese jaartelling uit van een cyclus van 60 jaar, die opgedeeld is in dierennamen en elementen. Men gebruikt dus twee rijen, waarde bij de eerste rij gevormd wordt door de dierennamen: rat, os, tijger, konijn, draak, slang, paard, geit, aap, haan, hond en varken. De tweede rij wordt gevormd door de vijf elementen: metaal, water, hout, vuur en aarde. Bij elke nieuwe cyclus zal de Rat verbonden worden aan het eerste jaar. Om een voorbeeld te noemen, 2008 was het jaar van de rat en dus weer het begin van 12 jaren binnen de cyclus van 60 jaar. Binnen de Chinese cultuur weet iedere Chinees in welk Chinees dierenteken hij geplaatst kan worden en daarbij weet hij ook steeds in welk element hij geplaatst kan worden. Behalve deze cyclus van 60 jaar gebruiken Chinezen ook de energie van Yin en Yang. Om een persoonlijke Chinese horoscoop te berekenen, dien je dus te analyseren welk teken, element en Yin of Yang energie je hebt. Je dierenriemteken zal altijd hetzelfde zijn, maar het element en Yin of Yang energie kan wisselen. Iemand die Rat is, kan dus op een bepaald moment ‘Rat – Aarde – Yang’ zijn. In principe kan je dit maar één keer in je leven in deze combinatie meemaken. Dit is dus een groot verschil met de westerse astrologie, waarbij iemand één teken heeft en vaak zullen astrologen, om een persoonlijke horoscoop te maken, vragen naar de geboortedatum en tijd en ook veelal naar de geboorteplaats. Bij de Chinese horoscoop ligt dit dus anders. Het gebruik van de namen van dieren is volgens velen eigenlijk gebeurd omdat er, in de tijd dat de Chinese jaartelling startte, veel mensen waren die de tekens niet beheersten, omdat mensen nog vaak primitief waren. Om hier duidelijkheid in aan te brengen, werden twaalf dierennamen uitgekozen. Volgens velen heeft het kiezen van de naam niet te maken met de eigenschappen van het dier. Toch zijn er wel leuke mythen over, waar veel Chinezen nog veel waarde aan hechten. Of het waar is, kunnen we niet achterhalen, maar niets wordt uitgesloten. In de volgende paragraaf zullen we één van de bekendste mythen bespreken.

De mythe van de Jade keizer als oorsprong van de dieren van de Chinese horoscoop

In de westerse cultuur gebruiken we de namen van de dierenriem als onderdeel van het beschrijven van een persoon. Op feestjes zal je, naast vragen over je werk, je huwelijkse status en je leeftijd, geregeld ook gevraagd worden wat je sterrenbeeld is. Daarbij associëren mensen de namen vaak met een bepaald beeld dat mensen hebben bij dat teken. Zo zal een Ram als vooroordeel meekrijgen dat deze koppig en eigenwijs is en zal een Leeuw vaak betiteld worden als een krachtig persoon. Een Schorpioen is enger, waardoor mensen vaak denken dat deze persoon ook een moeilijk karakter heeft. Dit zijn natuurlijk vooroordelen en wij hebben die neiging ook bij de Chinese horoscoop. Zo kunnen westerse mensen zich wel eens schamen als ze horen dat ze bijvoorbeeld een Rat of Varken zijn of denken ze dat een Konijn alleen maar lief is. Deze vooroordelen hebben de Chinezen helemaal niet. Zij accepteren hun teken en verbinden geen negatieve of positieve conclusies aan een bepaald teken. Alhoewel de dieren dus waarschijnlijk willekeurig zijn gekozen op grond van feitelijkheden zijn er toch ook wel veel verhalen hoe de Chinese horoscoop ontstaan is en hoe de volgorde bepaald is. Eén van de leukste mythen is die van de Jade keizer.

Lang geleden vond de Jade keizer dat de mensen niet zo goed leefden en hij besloot om hun geboortejaar toe te wijzen aan een dier, omdat de dieren zoveel beter leefden. Hij wilde mensen hierdoor wijzen op de natuur en het respect voor deze natuur en andere mensen. Hij dacht lang na en besloot toen om een vergadering te houden waar hij 12 dieren bij uit wilde nodigen. Hij wilde namelijk elk jaar een naam geven, maar dan de 13de maand weer opnieuw beginnen met het eerste dier. Hij vroeg zich af welke dieren hij zou kunnen nemen, want het waren er zoveel. Hij wilde ook niet dat de dieren ruzie maakten om wie er naar het eerste jaar genoemd mocht worden. Hij besloot daarom dat er een wedstrijd zou komen en dat de eerste 12 het recht hadden om de namen te vormen voor de jaren. Het eerste dier dat aankwam, kreeg de eerste naam en daarna in volgorde van binnenkomst. De wedstrijd bestond uit een zwemwedstrijd, waarbij de dieren een rivier over moesten zwemmen. Veel dieren besloten mee te doen en kwamen naar de plek waar de wedstrijd zou beginnen. De Kat en de Rat waren in die tijd de beste vrienden en bespraken hoe zij het best over de rivier heen konden komen. Het waren nu beiden geen goede zwemmers en wilden toch winnen. Het zijn slimme dieren en al snel bedachten ze dat ze één van de beste zwemmers konden gebruiken om de rivier over te komen, namelijk de Os. Ze gingen naar de Os en vroegen deze of ze op zijn rug mochten springen. Eerst had de Os daar geen zin in, maar toen de Rat zei dat hij tijdens de tocht voor hem zou zingen, accepteerde de Os het. De Rat zei dat zijn gezang zo mooi zou zijn dat de Os misschien ook wel meer kans had om de eerste van alle dieren te zijn. Dat zorgde ervoor dat de Os het wel zag zitten. De Rat en de Kat sprongen op de rug van de Os en deze begon te zwemmen, evenals alle andere dieren. Halverwege de rivier bedacht de Rat opeens een slim plannetje en hij duwde de kat het water in. De Os zwom en zwom en de Rat zong zo mooi dat de Os zijn moeheid vergat en als eerste aankwam. Toen de Os vlak bij de kant was, sprong de Rat van de rug de kant op en dus ook voor de Os. Hij rende daarna vlug naar de plek van het paleis van de keizer. Hij bereikte dus als eerste de vergadering van de Jade koning en beweerde dat hij de eerste plek in de dierenriem mocht krijgen. De Os arriveerde als tweede dier en mocht de tweede plek in de dierenriem innemen. Daarna kwam de Tijger die hijgend en zeurend over het koude water als derde aankwam. Het Konijn was zo slim geweest om zich aan de Draak vast te klampen, anders was hij zeker verdronken. De Draak gunde het Konijn de vierde plaats en nam zelf de vijfde plaats in. De slang kwam vervolgens als zesde aan, waar eigenlijk het Paard zesde had moeten worden, maar hij was zo geschrokken van de Slang dat hij besloot om maar even te wachten en genoegen met de zevende plaats nam. De Geit, Aap en Haan hadden elkaar gedurende de hele tocht gezelschap gehouden en hadden onderweg besloten wie er het eerst van hen aan zou mogen komen. Daardoor werd de Geit achtste, de Aap negende en de Haan tiende. Als elfde kwam de Hond aan en dat verbaasde iedereen wel omdat deze altijd erg snel kon zwemmen. De Hond was echter ook heel speels en had zoveel grapjes onderweg gemaakt, dat hij soms vergat om lekker door te zwemmen en ook op het land nog wat aan het spelen was geweest. De keizer telde en telde en keek over de weg naar de rivier uit, maar zag niemand meer aankomen. Hij vroeg zich al af of hij zijn systeem van 12 nog wel kon gebruiken, tot hij opeens oink oink hoorde en het Varken aan zag komen. Dit dier was wellicht veel eerder aangekomen, maar hij had onderweg zoveel honger dat hij, toen hij aan land was gekomen, meteen was gaan eten. Daarna was hij nog even in slaap gevallen en dat kostte hem veel plaatsen. Uiteindelijk hoorde de keizer nog een klagend gemiauw en zag hij een half verzopen kat aankomen. Briesend van woede wilde die naar de Rat toegaan, maar de keizer liet hem als dertiende dier niet meer toe tot de vergadering en de Kat moest dus onverrichterzake terug. Je begrijpt dat de Kat en de Rat nooit meer vrienden zijn geworden en tot op de dag van vandaag jagen katten op ratten. Maar de Rat had het wel voor elkaar gekregen dat hij eerste van de Chinese horoscoop werd. Elk 13de jaar begint een nieuw gedeelte binnen een 6o jarige cyclus dus met de Rat.

Overigens wordt dit verhaal van de Jade keizer op verschillende manieren verteld en zijn er nog veel meer verhalen om te verklaren welke dieren er gekozen zijn en waarom de volgorde zo bepaald is. Het is bij alle verhalen echter wel duidelijk dat de Rat de nummer één is en de volgorde van de dieren ook hetzelfde is gebleven. Deze mythen zullen waarschijnlijk niet echt gebeurd zijn, maar het is wel zo dat de volgorde met behulp van deze verhalen tot stand is gekomen. Bij het bepalen welk teken jij hebt, is het dus in ieder geval belangrijk welk teken jij hebt.

De jaren als basis voor de dierenriem van de Chinese horoscoop

Het is op zich overal na te zoeken welke jaren er aan een bepaald teken gekoppeld zijn. Hieronder hebben wij een overzicht gemaakt van de jaren en de tekens. Om te weten te komen wat jouw teken in de Chinese horoscoop is, kun je dit hieronder in de tabel opzoeken.

1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 – Rat (é¼ )
1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 – Os (牛)
1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 – Tijger (虎)
1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 – Konijn (兔)
1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 – Draak (龍)
1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 – Slang (蛇)
1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 – Paard (馬)
1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 – Geit (羊)
1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 – Aap (猴)
1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 – Haan (雞)
1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 – Hond (狗)
1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 – Varken (豬)

Belangrijkste algemene eigenschappen van de diverse tekens van de Chinese horoscoop

Alhoewel een horoscoop erg moeilijk voor algemeen gebruik te creëren is, heeft de Chinese astrologie door de eeuwen heen toch bewezen dat er wel degelijk algemene beschrijvingen te bespeuren zijn, die voor bepaalde tekens gelden. Deze paragraaf bespreken we algemene zaken, die te herkennen zijn.

De Rat in de Chinese horoscoop

Ratten zijn charmante en ambitieuze persoonlijkheden. Mentaal zijn het zeer alerte mensen, die kritisch zijn op hun eigen handelen, maar ook op de handelingen van anderen. Qua karakter zijn het mensen met een kort lontje, die echter ook gezellig en genereus zijn. Fysiek zijn het vitale en flexibele mensen. In het leven kunnen ze rijk en succesvol zijn, maar zijn ze niet geschikt voor de meeste leidinggevende functies. Ze hebben wel iemand nodig die boven ze staat. Voornaamste minpunten zijn hun soms timide gedrag, een gebrek aan concentratie en een gebrek aan stabiliteit.

De Os in de Chinese horoscoop

Ossen zijn zeer intelligent en zelfverzekerd en worden wel gezien als mensen die als leider geboren worden. Mentaal zijn ze eerlijk, geduldig en ook zeker hardwerkend. Misschien wel hun beste eigenschap is dat ze dingen rustig aan doen, waarbij ze op verstandige manier bekijken wat wel en niet mogelijk is. In het contact met andere mensen zijn ze zeer inspirerend en betrouwbaar. Ze zullen over het algemeen makkelijk in de omgang zijn. Wat ze ook in het leven doen, ze zijn zeer toegewijd of het nu de liefde is, hun zakelijke leven of het contact met andere mensen. Voornaamste minpunten zijn hun eigenwijsheid, hun preutsheid en het moeilijk kunnen uiten van hun diepste gevoelens.

De Tijger in de Chinese horoscoop

Tijgers zijn tolerante en charmante mensen, die echter ook moedig, agressief en opvliegend kunnen zijn. Dit is over het algemeen alleen als mensen oneerlijk zijn of hun op een negatieve manier lastig vallen. Val je ze niet lastig, dan zullen ze jou ook niet snel lastig vallen, alhoewel ze in relaties niet de makkelijkste mensen zijn. Emotioneel zijn Tijgers sensitief, emotioneel en zeer gevoelig. In hun werk, maar ook op andere gebieden, zijn het mensen die graag de uitdaging aangaan en zeker niet voor een kleintje vervaard zijn. Het zijn mensen die in veel dingen geïnteresseerd zijn, waardoor ze over het algemeen een uitgebreide algemene kennis hebben.

De Konijn in de Chinese horoscoop

Konijnen zijn over het algemeen aanhankelijke, zachte en gevoelige mensen. In de omgang zijn ze empathisch en goedgehumeurd en in staat om leven in de brouwerij te brengen. Ze vinden saaiheid dan ook niets en zorgen dan vanzelf wel dat dingen minder saai worden. Emotioneel zijn het mensen die flink wat humor hebben en deze ook wel kunnen gebruiken om te relativeren. Zakelijk gezien zijn ze zeer succesvol in het bedrijfsleven, wat vooral komt omdat ze zeer voorzichtig zijn bij het aangaan van bepaalde zaken en door hun scherpzinnigheid. Gaan ze ergens voor dan doen ze dan met de volle 100%. Minpunten zijn hun neiging om geld over de balk te gooien en hun verstokte koppigheid.

De Draak in de Chinese horoscoop

Draken kunnen gezien worden als duidelijke, zelfverzekerde mensen. Ze kunnen zeer intelligent zijn en nemen graag de leiding, waarbij ze streven naar perfectie, maar ook naar flexibiliteit. Emotioneel zijn het romantische mensen, die op zoek zijn naar geluk en liefde. Hebben ze hun hart aan iemand verpand dan zijn ze betrouwbaar en trouw. Fysiek zijn het energieke en levendige mensen, die graag bewegen. Dat moet ook wel, omdat ze hun energie zeker kwijt moeten raken. Raken ze deze niet kwijt dan kunnen ze prikkelbaar zijn, waarbij ze zeer arrogant en ongeduldig over kunnen komen.

De Slang in de Chinese horoscoop

Slangen zijn over het algemeen zeer charmante en onderhoudende gesprekspartners. Dit doen ze echter niet door middel van al teveel loze praatjes, maar door middel van bedachtzame uitspraken, gebaseerd op feitelijkheden en dingen die ze zeker weten. Ze hebben veel normen en waarden en gebruiken deze wijs en intelligent. Zakelijk gezien zijn ze voorzichtig en tegelijk ook vastberaden, waarbij ze het fijn vinden veel te verdienen, maar dit niet als levensdoel zien. Is er geen geld dan vinden ze dit ook prima, als ze maar gelukkig zijn. In de liefde zijn ze romantisch, gepassioneerd en in hun levensstijl verfijnd. Hun minpunten zijn jaloersheid, achterdocht en de neiging om te overdrijven.

Het Paard in de Chinese horoscoop

Het spreekwoord ‘werken als een paard’ is zeker van toepassing. Paarden zijn harde werkers, die zeer scherpzinnig, intelligent en getalenteerd zijn om te bereiken wat ze willen. In contact met mensen is het Paard vrolijk, spraakzaam en zeer populair en over het algemeen ook aardig voor anderen. Fysiek zijn het actieve en avontuurlijke mensen, die niet graag stilzitten. Doordat ze snel van begrip zijn en mensen goed bezig kunnen houden, zien we ze geregeld als entertainer of in beroepen waar ze veel kunnen communiceren. Toch houden ze niet van al teveel diepgang, waarbij ze nogal oppervlakkig over kunnen komen. Ze kunnen ook erg ongeduldig worden als dingen niet gaan zoals ze willen.

De Geit in de Chinese horoscoop

Geiten zijn tedere, zachte en goedhartige mensen, die normen en waarden ook erg belangrijk vinden. Ze zijn in het contact met andere mensen dan ook zeer beleefd. Emotioneel kunnen ze wel verlegen en zelfs humeurig worden als ze teveel zorgen hebben. Ze vinden het dan fijn zich soms even terug te trekken. Mentaal zijn het kunstzinnige mensen, die een oog voor schoonheid en intellect hebben. We zien ze dan ook vaak in creatieve en artistieke settingen. Hun passie is daarbij een duidelijk pluspunt, omdat ze ambities hebben om van alles te ontwikkelen. Minpunten kunnen onder andere hun pessimisme, veeleisendheid en besluiteloosheid zijn.

De Aap in de Chinese horoscoop

Misschien wel één van de meest slimme tekens is toch wel de Aap. Daarbij houden ze niet van al te saaie en langdradige activiteiten. Het zijn dan ook levendige, flexibele mensen die in staat zijn om de meest complexe problemen op te lossen. In contact met mensen zijn het grappige, populaire en goed gehumeurde mensen. In hun werk zijn ze zeer getalenteerd, snel van begrip en zeer veelzijdig, waarbij ze ook zeer inventief zijn in het bedenken van nieuwe plannen. Er zijn ook wel degelijk minpunten aan de Aap te bespeuren. Ze zijn namelijk ontzettend jaloers en dan niet alleen in de liefde, maar ook als mensen iets beter kunnen. Ze kunnen soms egoïstisch zijn en hebben ook de neiging om te roddelen.

De Haan in de Chinese horoscoop

Hanen zijn mensen die serieus en filosofisch na kunnen denken. Op het moment dat ze een bepaalde mening naar buiten brengen, hebben ze daar al lang en breed over nagedacht. Ze kunnen hun mening en ideeën op een zeer heldere, eerlijke en duidelijke manier naar buiten communiceren. In het contact met mensen hebben ze wel de neiging om wat uit de hoogte te doen, maar komen ze wel erg hartelijk over. In hun werk hebben ze veel eigenwaarde en de neiging erg onafhankelijk te functioneren. Ze hebben veel talenten, zijn alert en hardwerkend. Er zijn wel degelijk ook minpunten te bespeuren. Ze willen graag het laatste woord hebben en kunnen zeer sluw zijn in het krijgen van hun gelijk. Op de momenten dat ze hun zin niet krijgen, kunnen ze geïrriteerd en zelfs agressief worden.

De Hond in de Chinese horoscoop

Honden zijn loyale, warme en verantwoordelijke mensen, die sterke normen en waarden hebben. Intellectueel zijn ze dapper, slim en realistisch, waarbij mensen hen zo sterk vertrouwen dat het inspirators zijn. Sociaal zijn ze eerlijk, zeker niet gierig, loyaal naar vrienden en ook een trouwe vriend als je eenmaal hun vertrouwen hebt gewonnen. Er zit echter ook een donkere kant aan de meeste Honden. Ze hebben namelijk erg veel moeite om stabiliteit in hun leven vast te houden. Wanneer ze onzeker zijn, kunnen ze flink van zich afbijten en vinden ze het moeilijk om andere mensen in hun waarde te laten. Ze kunnen hun eigen onzekerheid dan verbloemen door anderen de schuld te geven.

Het Varken in de Chinese horoscoop

Varkens zijn zeer ijverige en moedige mensen. In contact met andere mensen durven ze te zeggen wat ze vinden en zijn ze dapper en vol eer om hun strikte normen en waarden te gebruiken, waarbij ze toch geregeld wel vriendelijk en sympathiek zijn. Ondanks dat ze eerlijk zijn, zijn het wel mensen die conflicten haten, waardoor ze toch ook wel sociaal wenselijk kunnen zijn. In hun werk zijn ze kalm, tolerant en optimistisch, waarbij ze een hoge mate van productiviteit hebben en betrouwbaar in de keuzes die ze maken en beslissingen die ze nemen. Er zijn natuurlijk ook minpunten bij de Varkens te bespeuren. Ze kunnen namelijk zeer naïef en verlegen overkomen, waarbij ze dan impulsief en zelfs humeurig kunnen worden. Ze weten moeilijk een grens te trekken en kunnen zelfs agressief worden.

Met wie kan een bepaald teken het best een relatie aangaan volgens de Chinese astrologie?

In de Chinese cultuur wordt er veel rekening gehouden met de tekens van mensen. Chinezen zullen in het gesprek met een ander persoon minder benieuwd zijn naar de dag en de maand, maar naar het jaar en dus ook het dierenteken van iemand. Het is voor de Chinezen dan ook zeer belangrijk om bij het socialiseren de Chinese astrologie er bij te betrekken. Het jaar van de geboorte van een persoon wordt dan ook beschouwd als de belangrijkste factor bij het bepalen van iemand zijn persoonlijkheid, fysieke en mentale eigenschappen en de mate van succes en geluk in het leven. Zelfs evenementen en gebeurtenissen in een bepaald jaar worden beïnvloed door de aard van het teken dat in dat jaar heersend is. Het dierenteken wordt ook als één van de belangrijkste factoren gezien bij het aangaan van relaties met mensen, het vinden van de juiste baan en zelfs bij het krijgen van baby’s. Er zijn nog steeds veel mensen die dus het moment van verwekken van een kindje af laten hangen van welk teken het kind krijgt. Bij het daten zullen veel Chinezen nog steeds als eerste vragen naar het teken van de ander. Is het een teken dat niet bij hen past, dan wordt de date afgebroken. In deze paragraaf bespreken we de compatibiliteit van de diverse relaties van tekens die bij elkaar passen en de tekens die absoluut niet bij elkaar passen. Bedenk dat dit misschien voor sommige Chinezen geldt, maar dat wij in de westerse wereld niet snel een date of andere relaties af zouden laten hangen van een dierenriemteken.

• De Rat kan het best omgaan met een Draak, Aap en Os. Een relatie met een Schaap, geit of Konijn zal waarschijnlijk erg stroef gaan en is volgens de Chinese astrologie af te raden.

• De Os kan het best omgaan met een Rat, Slang of Haan. Een relatie met een Paard, Hond of Geit zal waarschijnlijk erg stroef gaan en is volgens de Chinese astrologie af te raden.

• De Tijger kan het best omgaan met een Paard of Hond. Een relatie met een Slang of Aap zal waarschijnlijk erg stroef gaan en is volgens de Chinese astrologie af te raden.

• Het Konijn kan het best omgaan met een Geit, Varken of Hond. Een relatie met een Rat of Draak zal waarschijnlijk erg stroef gaan en is volgens de Chinese astrologie af te raden.

• De Draak kan het best omgaan met een Rat, Aap of Haan. Een relatie met een Os, Konijn of Hond zal waarschijnlijk erg stroef gaan en is volgens de Chinese astrologie af te raden.

• De Slang kan het best omgaan met een Os of Haan. Een relatie met een Tijger of Varken zal waarschijnlijk erg stroef gaan en is volgens de Chinese astrologie af te raden.

• Het Paard kan het best omgaan met een Tijger, Geit of Hond. Een relatie met een Rat, Os of Konijn zal waarschijnlijk erg stroef gaan en is volgens de Chinese astrologie af te raden.

• De Geit kan het best omgaan met een Konijn, Paard of Varken. Een relatie met een Os of Hond zal waarschijnlijk erg stroef gaan en is volgens de Chinese astrologie af te raden.

• De Aap kan het best omgaan met een Rat, Draak of Slang. Een relatie met een Tijger of Varken zal waarschijnlijk erg stroef gaan en is volgens de Chinese astrologie af te raden.

• De Haan kan het best omgaan met een Os, Draak of Slang. Een relatie met een Rat, Konijn of Hond zal waarschijnlijk erg stroef gaan en is volgens de Chinese astrologie af te raden.

• De Hond kan het best omgaan met een Tijger, Konijn of Paard. Een relatie met een Os, Draak, Geit of Haan zal waarschijnlijk erg stroef gaan en is volgens de Chinese astrologie af te raden.
• Het Varken kan het best omgaan met een Geit of Konijn. Een relatie met een Slang, Aap of Varken zal waarschijnlijk erg stroef gaan en is volgens de Chinese astrologie af te raden.

De Chinese astrologie zal een richtlijn in je leven kunnen zijn

Tot nu hebben we het gehad over de maankalender, de 60 jarige cyclus en de mythe van de Jade keizer en hebben we een algemene beschrijving gegeven van een aantal karaktertrekken van de diverse dierentekens. We hebben het ook gehad over de compatibiliteit van de diverse tekens onderling. Er is nog zoveel meer te vertellen en daar zijn al veel artikelen en boeken over geschreven. In deze paragraaf gaan we in op de vraag hoe je de Chinese astrologie dient te gebruiken. Dat is op zich wel heel bijzonder, omdat Chinezen natuurlijk een heel andere kijk op het leven hebben, dan wij in het westen. In het westen willen wij altijd debatteren en hebben we de neiging om het geregeld niet met elkaar eens te zijn. We leven als het ware in een discussiecultuur. De Chinezen doen dit veel minder en zoeken naar de kern van het leven door eenheid en saamhorigheid te creëren. Daarbij zijn Yin en Yang energie zeer belangrijk, waarbij beide energievormen in een soort van cyclus elkaar constant naar een evenwicht brengen. Wanneer je teveel Yin hebt, zal er iets gebeuren vanuit de Yang energie, waardoor er weer een evenwicht te bespeuren zal zijn. Wanneer je een Chinese horoscoop gebruikt, is het belangrijk om deze nooit te ontkennen, maar te bekijken wat er nu precies waar is van wat er gesteld wordt. Zoek naar de waarheid en wijs niets af. Natuurlijk kan het gebeuren dat je iets niet herkent, maar wijs dit niet gelijk af, maar bewaar de gedachten, zodat je er misschien later iets aan kunt hebben. Zie de Chinese astrologie als een manier om richtlijnen te krijgen, die jouw leven een stuk mooier kunnen maken. Je hoeft deze richtlijnen heus niet letterlijk te nemen. Volgens de Chinese denkwijze bestaat het leven uit momenten dat het heel goed gaat en momenten dat het heel erg slecht gaat. Door middel van de Yin en Yang kun je dan zoeken naar een balans waardoor momenten, die heel slecht zijn, uiteindelijk balans vinden om vervolgens over te gaan tot heel goede momenten. Er gebeuren dan weer bepaalde zaken, waardoor er weer een evenwicht komt en vervolgens weer terug te gaan naar heel slechte momenten. Deze cyclus zal volgens de Chinese denkwijze je hele leven zo blijven. Gebruik je de Chinese astrologie dan zal deze zeker een richtlijn voor je leven kunnen zijn. Het is dan wel belangrijk om respect te hebben voor jezelf, voor andere mensen en de natuur.

De spiritualiteit van onze consulenten

Volgens de Chinese ideeën bestaat het leven van mensen uit momenten dat het goed gaat en momenten dat het slecht gaat. En dat is dus de gedachte van de cycli van de Yin en de Yang, de vijf elementen en de 60 jarige cyclus van de Chinese kalender. Het gebruik van de maankalender in de Chinese astrologie en de Chinese cultuur laat volgens veel mensen al zien dat Chinezen veel respect voor de natuur hebben. De Chinese cultuur lijkt ook veel meer in harmonie met de natuur en het respect voor elkaar dan de westerse cultuur. Dit wordt ook wel bewezen door de manier hoe de Chinese horoscoop, de medische wereld en maatschappelijke en psychologische beroepen zijn opgebouwd uit de vijf elementen van de natuur, die een onderdeel zijn van alle aspecten uit het leven. Respect is hierbij dan ook erg belangrijk en misschien wel het grootste voordeel van de manier hoe de Chinese astrologie gebruikt kan worden. Onze consulenten zullen niet allemaal onderlegd zijn in de Chinese astrologie, maar ze hebben wel allemaal zeer veel respect voor zichzelf, andere mensen en de natuur. Wil je daarom eens van gedachten wisselen, dan wordt zeker aangeraden om eens met ze te bellen. Wil je iemand die iets over de Chinese astrologie weet, kijk dan van tevoren even bij de profielen. Deze kun je vinden op https://www.paragnostenlive.nl/.

Dit artikel is door Frank Post geschreven. Je kunt Frank bereiken op onze site onder boxnummer 0119. Het is zeker de moeite waard om eens uitgebreid op jezelf in te gaan. Hierbij kan Frank meer ingaan op persoonlijke aspecten, waardoor je een beter beeld van je persoonlijkheid krijgt.

©2016 Paragnostenlive en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en Paragnostenlive).

 

Loading…
Share This