Telepathisch begaafd

Wanneer ben je telepathisch begaafd?

Telepathisch begaafd ben je als je kan communiceren via de gedachten. Telepathie, betekent letterlijk meevoelen op afstand.

Voor veel mensen is telepathisch begaafd zijn  veel normaler dan helderziendheid. Misschien komt dat omdat het naar verhouding zo vaak voorkomt. Wie telepathisch begaafd is, weet zonder woorden te gebruiken waar iemand aan denkt, of wat hij voelt. Iedereen heeft dat wel eens een keer meegemaakt. Je denkt bijvoorbeeld net even aan iemand en die gene belt jou op. Ook mensen die een hechte band met elkaar hebben weten vaak zonder iets te zeggen wat de ander denkt. Nog een voorbeeld is dat twee mensen tegelijkertijd hetzelfde tegen elkaar zeggen zonder dat daar aanleiding voor is. Tweelingen zouden heel veel telepathisch communiceren met elkaar. In principe heeft iedereen een telepatisch vermogen, alleen gaat dat vaak verloren omdat het niet wordt ontwikkeld.het is net als leren lopen alleen is het voor het gevoel zo ontastbaar.

Telepathie wordt ook wel het 6e zintuig genoemd. Telepathisch begaafd zijn  wordt kan je ook wel de gave noemen van het gedachten lezen of gedachteoverdracht. Telepathisch begaafd ben je als je letterlijk kan meevoelen op afstand.

Veel van onze consulenten zijn ook telepathisch begaafd

Loading…
Share This