Paragnosten

Paragnosten, het weten van het  paranormale

Letterlijk betekent paragnost: Het weten van het paranormale.

Paragnosten vinden het vaak moeilijk om te kunnen bepalen waar zijn of haar informatie vandaan komt. Er wordt ook wel gesproken over akasha kroniek, dat betekent collectief archief. Op verschillende manieren kan de informatie de paragnosten bereiken.

De titel van paragnost wordt eigenlijk te vaak gebruikt. Paragnosten zijn mensen die bepaalde gaven bezitten. Paragnosten kunnen bijvoorbeeld heldervoelen, helderweten, helderhoren, of zelfs helderruiken. Dat kan heel verschillend zijn per paragnost.
Een persoon die zich dus een paragnost mag noemen moet wel over een of meerdere van deze gaven beschikken. Deze gaven moeten wel getraind worden door de paragnosten, zoals een klein kind ook moet leren lopen.

Paragnosten: Verleden heden en toekomst

Paragnosten moeten in staat kunnen zijn om allerlei informatie van uit het verleden heden en toekomst te kunnen vergaren. Op deze manier kunnen paragnosten inzichten geven in het leven en ondersteuning geven aan die mensen die dat nodig hebben. Paragnosten werken vaak hulpverlenend. Bijna alle paragnosten hebben een zwaar leven gehad. Daardoor hebben de paragnosten wel veel levenservaring op gedaan. Paragnosten zijn daarom ook heel heel goed in staat om met haar of zijn gaven en de nodige levenservaring mensen te helpen. Bijna alle paragnosten hebben zo veel mee gemaakt waardoor het inlevingsvermogen vaak heel groot is. Het is natuurlijk voor paragnosten heel belangrijk om bepaalde gevoelens goed te herkennen. Als je bijvoorbeeld een van de paragnosten op onze hulplijn  gaat bellen en je hebt een vraag, dan is het vaak zo dat de betreffende paragnost bepaalde herkenbare gevoelens krijgt. Die gevoelens hebben op dat moment te maken met jou (de gene die belt naar de paragnost).
Dan kan een van de paragnosten naar keuze precies het gevoel omschrijven wat er speelt op dat moment in jouw leven. Dat zal voor jou zo herkenbaar zijn wat de paragnost je vertelt.

Ook kunnen paragnosten vaak toekomstvoorspellingen doen en inzicht geven waar dat nodig is. Bij ons op de paranormale hulplijn zitten veel paragnosten die je graag helpen bij al je levensvragen. Voor al je vragen kan je terecht bij een van onze paragnosten.

• Paragnosten kunnen voorspellingen doen over je liefdesleven
• Paragnosten kunnen voorspellingen doen over je gezondheid
• Paragnosten kunnen voorspellingen doen over over je kinderen
• Paragnosten kunnen voorspellingen doen over je werk

Geen vraag is te gek voor de paragnosten op onze paranormale hulplijn. Misschien heb je altijd al een vraag gehad waar je maar mee blijft rondlopen. Je kan de vraag gerust stellen aan een van de paragnosten op onze website. De paragnosten die beschikbaar is zullen je helpen ook met al je problemen en bieden tevens een luisterend oor als je dat nodig hebt.
Je kan ook aan een  van de paragnosten vragen of hij of zij de kaarten voor je wil leggen. Onze paragnosten doen dat vaak al tijdens een gesprek uit zichzelf maar je kan altijd aan de paragnosten vragen dit te doen voor je.
Paragnosten kunnen ook oplossingen zoeken daar waar dat nodig is. Paragnosten  zien al snel waar de knelpunten in je leven liggen.

Paragnosten kijken vaak niet verder dan een jaar in de toekomst met je mee. Er zijn zoveel factoren waardoor de toekomst kan veranderen.
Als  paragnosten dan te ver met je mee kijken kan de voorspelling gaan afwijken. Het is voor de paragnosten erg moeilijk om een juiste tijdsaanduiding te geven. Soms kunnen de paragnosten je wel een tijdsaanduiding geven maar probeer je er niet teveel aan vast te houden want het is namelijk zo dat er in de cosmos geen tijd bestaat Het verleden, het heden en de toekomst zijn allemaal hetzelfde. Op aarde willen we natuurlijk altijd graag wel een tijd weten. Een paragnost kan vaak op korte termijn redelijk goed de tijd voorspellen, maar op langere termijn is dat erg moeilijk.

Soms kan een gesprek met een paragnost heel verhelderend werken. Een paragnost kan ook rust scheppen in een stressvolle situatie.

 

 

 

 

 

Loading…
Share This