Aurahealing

Wat is een aurahealing?

Bij een aurahealing kan een healer helende energie door de handen laten stromen en iemand behandelen.

De aura en het lichaam van de des betreffende persoon kunnen op deze manier behandeld worden. Door een aurahealing kunnen lichamelijke, emotionele, spirituele en psychische blokkades doorbroken worden. Op deze manier door de helende energie van de aurahealing kunnen klachten opgeheven worden. Door de healing gaat de energie beter stromen en kan het evenwicht weer hersteld worden.

Bij een aurahealing gaat de energie gewoon door de kleding heen. Ieder mens zal dit anders beleven. Bij een aurahealing kan het voorkomen dat u plaatselijk een gevoel van koude of warmte kan hebben. U kan ook tintelingen voelen dat is de energie die door het lichaam heen stroomt. of een gevoel van geborgenheid of ontspanning. Meestal komen er tijdens of na de aurahealing emoties los. Een aurahealing is geschikt voor volwassenen maar ook voor kinderen en dieren.

Is een aurahealing iets voor u?

Ten alle tijden is een aurahealing aanvullend op de normale geneeskunde. Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts. Een aurahealing kan helpen bijvoorbeeld bij : hoofdpijn, migraine darm- en spijsverteringsklachten, astma, bronchitis, jeuk en evenwichtsstoornissen, hartkloppingen.

Aurahealing bij emotionele of psychische klachten

 • hyperventilatie
 • fobieën
 • het horen van stemmen
 • burn-out
 • ernstige vermoeidheid
 • piekeren
 • onzekerheid
 • slapeloosheid
 • gebrek aan doorzettingsvermogen
 • moeite met loslaten
 • hyperactiviteit
 • faalangst
 • depressiestress
 • ondefinieerbaar onbehagen
 • verslavingen
 • rouwverwerking
 • seksueel misbruik
 • aardingsproblemen
 • etc.

Aurahealing bij het wegnemen van overtuigingen

 • niemand begrijpt mij
 • ik durf nooit iets te ondernemen want mij lukt bijna nooit iets
 • ik ben veel te gevoelig voor dit leven
 • ik mag niet boos zijn
 • ik kan mijn grenzen niet bewaken
 • ik durf geen relatie aan te gaan, want ik word toch altijd afgewezen
 • ik sta er altijd alleen voor
 • ik ben meestal moe
 • mijn onrust raak ik toch niet kwijt.

Dit kunnen allemaal problemen zijn in uw leven waar u mee te maken heeft maar waar u maar niet vanaf kan komen Als u een aurahealing wil voor een bepaalde klacht dan heeft de aurahealing ook een positieve invloed op uw gehele energie. De aurahealing zal ontspannend , weestandsverhogend en ontgiftend werken. Bij een aurahealing wordt altijd gebruik gemaakt van uw eigen zelfgenezend vermogen. Een aurahealing zal er voor zorgen dat u meer in je eigen kracht komt te staan. Door een aurahealing zal u meer gaan luisteren naar uw hart en u zal daardoor steeds bewuster worden van wat nu uw levensdoel is.

Nog even ter attentie een Aurahealing gaat verder dan symptoombestrijding maar is wel aanvullend op de reguliere geneeskunde en tracht de diepere oorzaken van een klacht weg te nemen.

 

Dit artikel is door Frank Post geschreven. Je kunt Frank bereiken op onze site onder boxnummer 0119. Het is zeker de moeite waard om eens uitgebreid op jezelf in te gaan. Hierbij kan Frank meer ingaan op persoonlijke aspecten, waardoor je een beter beeld van je persoonlijkheid krijgt. ©2017 Paragnostenlive en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en Paragnostenlive).

 

Loading…
Share This