astro content

Spiritualiteit

Spiritualiteit als verbinding tussen de geestelijke en de fysieke wereld                                   

Bij Paragnostenlive werken veel consulenten met ieder hun eigen talenten. Er zijn onder andere mediums, tarotisten en paragnosten, maar daarnaast veel meer mensen met gaven op paranormale gebied. Hierbij zijn er veel verschillen, maar ook overeenkomsten te bespeuren. Eén belangrijke overeenkomst is ‘spiritualiteit’. Deze verbindt mensen met elkaar en dus ook onze consulenten. In het onderstaande artikel bespreken we de waarde die spiritualiteit heeft om zowel mensen als religies met elkaar te verbinden. Daarbij trachten we antwoord te geven op de vraag wat spiritualiteit nu eigenlijk is. Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen, dan kun je altijd contact opnemen met één van de consulenten. Op www.paragnostenlive.nl kun je bekijken wie er allemaal aanwezig zijn en welke talenten ze bezitten. Ook bieden we diverse artikelen aan over verschillende onderwerpen.

De definitie van spiritualiteit

Spiritualiteit komt vanuit het Latijnse woord spiritus wat geest betekent. Vaak gebruikt men deze term voor religie of bovennatuurlijke krachten, maar voor mij betekent het een nadruk op je eigen persoonlijke ervaren. Hierbij zijn de ziel, het fysieke lichaam en het mentale lichaam onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar tegelijk ook zeker uitzonderlijk te onderscheiden. Het spirituele zit hem in het gegeven dat er een deel is dat wij met ons eigen lichaam doen of ervaren (het fysieke lichaam en ons mentale lichaam) maar er ook een deel is (de ziel) dat niet van ons lichaam is. Dit gedeelte is het bovenbewustzijn dat boven onze zintuigen staat en in contact staat met een hogere kracht in het universum, waarbij veel mensen de term ‘God’ gebruiken. Onder spiritualiteit kunnen we onder andere onze intuïtie, bovennatuurlijke ervaringen, bijna-doodervaringen en invloeden van de spirituele hogere wereld plaatsen. Ook dromen worden door veel mensen gezien als paranormale ervaringen. Veelal worden dromen buiten ons eigen IK getoond, waardoor ze zich dus eerder op het gebied van de spiritualiteit bevinden dan op het gebied van ons fysieke lichaam. Spiritualiteit heeft dus zeker niet altijd betrekking op paranormale gaven, omdat ook gewone mensen contact kunnen maken met spiritualiteit. Mensen met paranormale gaven bezitten over het algemeen wel een sterk geestelijk contact met de hogere wereld. Ze ervaren een bepaalde aanwezigheid. Mediums kunnen hierbij communiceren met wezens uit de hogere wereld en paragnosten kunnen bijvoorbeeld weer heel sterk aanvoelen wat er precies aan de hand is. En dit contact met de hogere wereld noemen we dus spiritualiteit. Maar gewone mensen kunnen dus ook gebruik maken van spiritualiteit, waarbij ze veel verder kunnen gaan dan de intellectuele vermogens die ze hebben meegekregen of alle ervaringen die ze in hun leven opdoen. Deze gaven zijn namelijk zo door de hogere wereld meegegeven dat we meer gebruik maken van onze diepere gevoelens. Deze diepere gevoelens hebben betrekking op onze ziel en de reis die we allen mee gaan maken als we uiteindelijk aan het eind van ons leven zijn. Op de aarde denken mensen wel eens dat macht te maken heeft met geld, bezit of hoe sterk je bent, maar dat heeft niets met spiritualiteit te maken. Spiritualiteit zorgt er namelijk voor dat mensen zich juist bescheiden opstellen en hun energie gebruiken om andere mensen te begrijpen en te helpen. Mensen met een hogere vorm van spiritualiteit, zoals onder andere mediums, hebben een hogere goddelijke energie in zich, die zij mogen gebruiken om de warmte en het licht bij mensen binnen te brengen. Spiritualiteit is dus niet zomaar een term, maar een begrip dat aangeeft dat iemand gericht is op mentale processen en niet op materiële processen. Bij de vraag hoe iemand nu spiritualiteit in zich kan krijgen, is het antwoord eigenlijk simpel. Ten eerste moet je er geloof in hebben dat spiritualiteit bestaat. Ten tweede moet je het aan durven om te ervaren dat de hogere wereld gebruik van je maakt en ten derde zal je materialisme veel minder belangrijk moeten vinden en je meer richten op empathie en sensitiviteit. Bij de vraag hoe we spiritualiteit nu precies kunnen definiëren, zijn er al veel pogingen geweest, maar blijft het moeilijk hier een waterdichte definitie over te geven. Bij mijn speurtocht kwam ik tot een definitie, die naar mijn idee wel dekkend is om de term spiritualiteit te verklaren:

Spiritualiteit is het contact met je eigen geest, je eigen intuïtie en je hogere IK, waarbij er een contact met een hogere wereld is.

Ontdek spiritualiteit door jezelf te ontdekken

Veel mensen zijn tegenwoordig cynisch geworden over de Goddelijke wereld. Zij geven aan dat dit maar onzin is en dat geloof alleen maar tot oorlog en geweld leidt. Hierbij vind ik het jammer dat er dan aangegeven wordt dat God onzin is en dat deze niet bestaat. Ook zijn er nog wel eens mensen die een negatief waardeoordeel over God hebben, waarbij ik maar niet zal noemen welke termen ik allemaal gehoord heb. Ik kan hierbij wel duidelijk aangeven dat de Goddelijke wereld hier niet blij mee is. De Goddelijke wereld krijgt immers de schuld van de dingen die mensen zelf doen. Als een stout ongehoorzaam kind kan de mens het maar niet leren om op een zachte en vriendelijke manier in het leven te staan. Met spiritualiteit kunnen mensen hier iets aan doen en op een empathische en sensitieve manier trachten de werkelijke gevoelens van de Goddelijke wereld door te geven. Gelukkig zijn er ook veel mensen die wel trachten om de goede weg te bewandelen. Hiervoor is het echt niet belangrijk lid te zijn van een bepaalde religie. Vaak wordt er gezegd dat je God moet accepteren door een bepaald geloof aan te nemen, maar dit is niet noodzakelijk. Het ligt er maar aan wat je er zelf bij voelt en uit welke cultuur je komt. Later in dit artikel kom ik hier op terug, omdat het fijne van spiritualiteit is dat dit onder andere een individuele zoektocht naar God kan betekenen, waarbij ieder mens zijn eigen keuzes kan en mag maken.

Wanneer kun je spiritualiteit bereiken?

Veel mensen geven aan dat ze wel ergens in geloven, maar dat zij niet weten wat dit precies is en waar de geestelijke wereld zich bevindt. Ze stellen dat ze, als ze overlijden, wel ergens heengaan, maar niet hoe die plek er uitziet. Veel mensen nemen het woord ‘God’ minder in hun mond en weten eigenlijk niet hoe ze die wereld dan moeten noemen. In het algemeen noemen we het daarom de hogere wereld of de spirituele wereld. Bij de vraag hoe die wereld er uitziet, zullen mensen over het algemeen niet heel erg ver komen, omdat deze wereld niet in woorden vast te leggen is. Spiritualiteit is niet algemeen te beschrijven en dit wil ik niet proberen, maar we kunnen wel stellen dat het een wereld van warmte en onvoorwaardelijke liefde is. De hogere wereld en spiritualiteit zijn dus niet alomvattend te beschrijven en iedereen zal een eigen invulling hebben. Ook de vraag hoe we spiritualiteit kunnen bereiken is niet vaststaand en zeker niet simpel te beantwoorden. Dit komt omdat de hogere spirituele wereld eigenlijk overal en nergens is, omdat het een wereld van energie is. Hierbij zal deze energie zo’n ongelooflijke snelheid hebben, dat deze ons volledig ontgaat. Om deze energie te bereiken kun je wel een aantal zaken doen om dit makkelijker te volbrengen. Ten eerste door simpelweg toe te kunnen geven dat er een hogere wereld bestaat en dat deze veel goede energieën bevat. Geef je daar niet aan toe, dan zal je de spiritualiteit moeilijk kunnen bereiken en zal je dus de hogere wereld moeilijk bereiken. Ten tweede moet je doorhebben dat ieder mens van nature een spirituele energie in zich heeft. Daarmee word je geboren, omdat je uit die hogere wereld voortkomt. Helaas wordt deze energie gedurende het leven uit veel mensen verdreven door hun eigen handelen of het handelen van andere mensen. Met name mensen in westerse culturen gaan hierbij steeds verder van de werkelijke essentie van het leven weg. Mensen gaan op verschillende manieren met spiritualiteit om. Er zijn mensen die al vanaf hun geboorte in staat zijn hogere energieën op te vangen. Het is voor deze mensen normaal dat er een geestelijke wereld is. Er zijn ook mensen, die zich pas later bewust worden van het idee dat er veel meer is dan de fysieke en materialistische wereld waar wij in leven. Vaak zijn dit mensen die zelf iets meemaken en merken dat het leven eigenlijk heel erg betrekkelijk is. Er zijn ook mensen die pas op latere leeftijd meer belangstelling krijgen voor de geestelijke wereld. Zij ontdekken spiritualiteit eigenlijk meer als ze ouder worden. Jongere mensen zijn over het algemeen toch meer bezig met hun carrière en het verkrijgen van bezittingen en geld. Er zijn echter ook mensen die pas rond de periode dat ze overlijden bewust worden van hogere energieën. Tenslotte zijn er ook mensen die tijdens hun leven nooit zullen erkennen dat er een spirituele wereld is. We kunnen dus stellen dat het voor ieder mens weer een andere spirituele reis is, waarbij niet aan te geven is, hoe je de spirituele wereld kunt bereiken. We raden mensen, die hier moeite mee hebben, aan om toch met onze consulenten van gedachten te wisselen. Onze consulenten staan je graag te woord en willen je graag ondersteunen. Mocht je dus vragen hebben of ondersteuning willen om een spirituele reis te maken, dan raden we je zeker aan contact met ons te zoeken op www.paragnostenlive.nl. Wij kunnen je dan op weg helpen, zodat je wat eenvoudiger contact met de hogere wereld kunt maken.

Is spiritualiteit alleen belangrijk in ons leven of gaat deze ook door na de dood?

De vraag of er leven na de dood is, houdt mensen eeuwenlang bezig. En eigenlijk zijn we daar nog steeds niet achter, simpelweg omdat niemand terug is gekeerd te vertellen wat er echt na de dood is. En als ze een bijna-doodervaring hadden, was niet te bewijzen of hun ervaringen de juiste waren of dat het te maken had met bijvoorbeeld zuurstofgebrek. Toch is het zeker de moeite waard je hier in te verdiepen en spiritualiteit in je leven toe te laten. Ik ben er stellig van overtuigd dat een spirituele reis de moeite waard is. Doordat ik zelf een medium ben, is het natuurlijk logisch dat ik denk dat je dit beter tijdens het leven kan doen, zodat je je kunt voorbereiden op het leven na de dood. Spiritualiteit verdiept je leven, waardoor het verstandig is om een spirituele reis te starten. Deze laat je zeker op een andere manier in het leven staan. Mensen die spiritualiteit belangrijk vinden, zijn naar mijn idee meer begaan met schoonheid en gevoelens en gedachten van de ziel van mensen, dan mensen die niet spiritueel zijn. Een reis naar spiritualiteit klinkt voor sommige mensen vrij zweverig en al helemaal als je spreekt over spiritualiteit na de dood. Ik ben me er van bewust dat dit inderdaad minder prettig voelt en dan al helemaal voor mensen die niet geloven in een leven na de dood. Zij denken over het algemeen dat het leven gewoon stopt als we onze laatste adem uitblazen. Zij maken geen onderscheid tussen de ziel en het lichaam en stellen dat alles gewoon stopt en dus ook de ziel. Sterker nog, vaak geloven zij niet in de term ‘ziel’ en stellen dat het onze hersenen zijn, die van alles denken en dat alles wat we voelen en denken onderdeel is van de hersenen. Voor hen bestaat er geen leven of spiritualiteit na de dood. Ik vind dit moeilijke gedachten, omdat het niet te bevatten is, dat we nu denken en bewust zijn dat we leven, terwijl het dan opeens gewoon over is en wij opgaan in het ‘eeuwige niets’. De mensen die geloven in het ‘niets’ zullen er zelf wel achter komen als dit toch niet zo blijkt te zijn en ik denk dat de hogere wereld heus wel kan begrijpen dat mensen zo denken. Naar mijn idee zullen zij alsnog in een spirituele wereld opgenomen worden. Ikzelf ben er heilig van overtuigd dat er wel een bestaan is nadat we onze laatste adem uit hebben geblazen. Hoe dit bestaan er uitziet, kan ik niet met woorden aangeven en alleen in mijn eigen gedachten vormgeven. Dit is logisch, omdat spiritualiteit een individuele kracht heeft, waarbij we ieder onze eigen gedachten hebben. Toch zijn er, onder mensen die net als ik in spiritualiteit geloven, veel verschillende ideeën. Er zijn mensen die geloven dat we terug op de aarde komen, waarbij er ook weer een verschil is in mensen die denken dat we als mens terugkomen, maar er ook mensen zijn, die denken dat we ook als iets anders terug kunnen komen. Er zijn mensen, die denken dat we opgaan in een wereld van energie, waarbij er doemdenkers zijn, die stellen dat we in een vreselijke geestelijke wereld terechtkomen, maar er ook mensen zijn die geloven in een liefdevolle geestelijke wereld. Er zijn ook mensen die stellen dat dit er aan ligt hoe je je in het leven opgesteld hebt. Hoe graag we het ook willen aangeven, we weten niet echt zeker wat er na de dood gebeurt. Ooit zullen we er zelf achter komen. De vraag of er na de door ook een spirituele wereld is, zal ik dus nooit definitief kunnen beamen, evenals de gedachte dat er niets is. Wat ik wel wil aangeven, is dat je in je leven beter kunt trachten goed te leven en een spirituele inslag te hebben, zodat je zacht voor jezelf bent, maar ook sensitief en empathisch naar anderen. Toen mijn vader overleed, vroeg ik aan de dominee: “Hoe kan ik nu weten dat God bestaat, terwijl ik hem nooit gezien hebt?” De dominee zei toen het volgende:

Je kunt beter heel je leven goed leven en er achter komen dat er ‘geen’ God is, dan dat je heel je leven slecht leeft en er achter komt dat er ‘wel’ een God is.

Kun je mensen overtuigen van het bestaan van spiritualiteit?

Een echt bewezen verklaring is er niet voor de term spiritualiteit. Het blijft een geestelijk proces en zal moeilijk experimenteel te bewijzen zijn. Er bestaan wel veel theorieën over spiritualiteit en er zijn wetenschappers geweest die aangaven dat zij bewijzen hebben en dat er meer is dan alleen maar onze fysieke wereld. Verder dan theorieën zijn de meesten niet gekomen, waardoor spiritualiteit toch gedeeltelijk onduidelijk blijft. Spiritualiteit zit namelijk in ons hart en ziel en alleen mensen die zelf met spiritualiteit te maken hebben en dit ook in hun leven hebben geïmplementeerd, zullen begrijpen wat we met dit fenomeen bedoelen. Zij zullen voor zichzelf het bewijs zien en herkenning zoeken bij andere mensen die dit ook zo zien. Over het algemeen zullen zij dan aangeven dat zij een verbinding ervaren tussen de menselijke ziel, de spirituele wereld en de kracht van deze Goddelijke wereld. Is het dan mogelijk om bewijs te leveren, als je de spirituele wereld zelf meemaakt? Een deel van de mensen, die je probeert te overtuigen, zal inderdaad overtuigd kunnen raken van datgeen wat jij aan ze vertelt. Maar er zullen ook genoeg mensen zijn, die niet te overtuigen zijn. Mensen hebben dan wel eens de neiging om elkaar te willen overtuigen van het bewijs van deze geestelijke wereld. Hieruit kunnen dan zeker spanningen voortkomen, omdat veel mensen de neiging hebben elkaar belachelijk te willen maken. Ik denk dat het verstandig is elkaar niet te willen overtuigen. Je mag wel je verhaal vertellen en aangeven wat jij zelf ervaren hebt, maar zeker niet opleggen wat anderen moeten geloven. Iets wat veel geloven echter wel willen doen en daarbij willen laten geloven dat hun geloof de beste is. Ik denk dat het beter is om een voorbeeld te zijn door zelf de goede weg te volgen en mensen te laten zien dat de spirituele hogere wereld het goed met ons voorheeft. Dit kun je doen door mensen te verwonderen en te laten zien dat er een zeer goede energie vanuit de spiritualiteit komt. Zelfs mensen die niet geloven in de wonderen van de spirituele wereld zullen toch geraakt kunnen worden als ze merken dat jij in staat bent andere mensen op een hoger niveau te helpen of te begrijpen. Naar mijn idee kun je mensen, zonder je mening op te willen dringen, toch overtuigen dat er meer is dan alleen maar het fysieke of waarneembare van onze wereld. Ik wil dus iedereen, die dit artikel leest, aanraden zelf de goede keuzes te maken en geluk en blijdschap in de wereld te brengen. Zelfs mensen die absoluut niet te overtuigen zijn, zullen dan in ieder geval zien dat jij een goed persoon bent, die het beste met de wereld voorheeft. Tracht je eigen geestelijke verlichting te bewerkstelligen, door jezelf als doel te stellen dat je in je huidige leven al de spiritualiteit wilt bereiken. Je kunt deze als opmaat gebruiken om, als je deze fysieke wereld ooit gaat verlaten, er klaar voor te zijn om de volgende stap te maken. Een stap die je naar de spirituele wereld brengt, waarbij je deel uit gaat maken van een wereld van licht, energie en eeuwige liefde. Een doel in het fysieke leven kan hierbij zijn om andere mensen, zonder ze te willen dwingen, mee te nemen naar het idee dat er een spirituele, Goddelijke wereld is, waar we ooit naar terugkeren. Lukt dit dan zal de Goddelijke wereld je zeker zien als iemand die het waard is om opgenomen te worden als lichtwezen.

Spiritualiteit ontwikkelt jou als persoon beter dan de materialistische wereld dit kan

In de maatschappij waarin wij leven is spiritualiteit vaak een ondergeschoven kindje. Veel mensen vinden geld en materialistisch bezit vaak veel belangrijker. Van kleins af aan leren kinderen dat het behalen van hoge cijfers belangrijk is, omdat je je dan kunt ontwikkelen. Er wordt op school geordend op grond van prestaties op toetsen en niet op grond van emotionele ontwikkeling. Kinderen die zogenaamd uitvallen, op grond van prestaties, worden geregeld in een hokje geplaatst als minder intelligent en komen op scholen terecht waar ze opleiden om met de handen te werken. Vaak wordt gezegd dat deze kinderen ‘doeners’ zijn. Voor kinderen die dit ook daadwerkelijk zijn, is dit niet zo erg, omdat ze inderdaad later een beroep krijgen waarbij ze met hun handen werken. Die mensen zijn hard nodig in de maatschappij en komen prima terecht. Ook kinderen die hoge scores hebben, komen over het algemeen goed terecht. Maar wat nou met kinderen die lage scores halen en helemaal niet met hun handen willen werken? Of sterker nog, wat nou met kinderen die spiritueel en emotioneel wel hoog zouden kunnen scoren, maar door onze prestatiemaatschappij niet gewaardeerd worden. We zien in onze maatschappij dan ook veel problemen voortkomen uit de keuzes die kinderen al op veel te jonge leeftijd moeten maken. Ze kunnen hierbij zelf nog niet goed bepalen wat ze willen en dit wordt dus meestal door volwassen bepaald. Daarbij zijn de CITO-scores belangrijker dan emotionaliteit. Ben je wat ouder dan kan het wel eens te laat zijn als je geregeld gehoord hebt, dat je minder intelligent bent. Ik raad een ieder aan, die dit gegeven herkent om hier iets mee te doen en te bedenken dat het nooit te laat is. Je kunt, als je merkt dat je je spiritualiteit niet of te weinig ontwikkeld hebt, er wel iets aan doen. Niet alleen mensen die dit bovenstaande herkennen, dienen over spiritualiteit na te denken. Ik raad namelijk ieder mens aan na te denken over de spiritualiteit in het leven. Je kunt bijvoorbeeld een spirituele reis starten, waarbij je jezelf onder de loep neemt en afvraagt of je geld en bezit belangrijker vindt, dan emoties en de hogere wereld. Je zou er dan voor kunnen kiezen om te bekijken of je bepaalde dingen zou kunnen veranderen. Bedenk dat ons aardse leven veel minder lang duurt dan ons geestelijke leven. De keuze, hoe je je zou moeten ontwikkelen, is dan een stuk makkelijker gemaakt. Ontwikkeling van het geestelijk vermogen zou wel eens veel belangrijker kunnen zijn om makkelijker naar de hogere wereld over te gaan. Hoe kan je dat dan doen? Laat ik aangeven hoe de materiële en de spirituele wereld ieder in elkaar zitten. De materialistische benadering richt zich op de vijf zintuigen die wij vanaf onze geboorte bezitten. We kunnen kijken, horen, proeven, ruiken en dingen met onze huid voelen. Hierop richten we de wereld in en veelal zal het voor veel mensen belangrijk zijn om financieel onafhankelijk te zijn en ook voldoende bezit te hebben. De spirituele wereld richt zich echter op licht, energie en een zesde zintuig. Met dit zesde zintuig kun je diepe en heldere ervaringen krijgen, die informatie geven over de fysieke wereld, maar ook zeker over de geestelijke wereld. Is iemand materieel ingesteld dan zullen geld en bezittingen het belangrijkst zijn, maar hoe meer iemand spiritueel is ingesteld, hoe minder men bezittingen en geld op de voorgrond plaatst. Emoties, empathie en sensitiviteit zijn dan veel belangrijker. Vraag jezelf af wat nu precies het belangrijkst is om voor te leven. Denk je dat er na de dood niets meer is en dat je succesvol bent door luxe en comfort in je leven te hebben, dan wil ik je toch vragen de mogelijkheid open te houden dat er toch meer is als je eenmaal je laatste adem uitgeblazen hebt. Hierbij is ‘t belangrijkst van spiritualiteit om naar jezelf te kijken en naar je diepste IK op zoek te gaan. De fysieke wereld lijkt misschien wel belangrijk en stabiel, maar je kunt er niets van meenemen. Alleen je ziel zal opgaan in een groter geheel, maar geld en bezit zullen op de aarde achterblijven, evenals je lichaam. De materialistische wereld is eigenlijk veel vluchtiger dan de geestelijke wereld waar spiritualiteit zich op richt. Ik denk dat het opbouwen van spiritualiteit belangrijker is dan het opbouwen van luxe en comfort. Ik denk zelfs dat het opbouwen van een hoge mate van spiritualiteit ervoor zorgt dat je later makkelijker opgenomen wordt in de geestelijke wereld.

Spiritualiteit als bindende factor om de Goddelijke wereld te leren begrijpen?

Vaak worden spiritualiteit en religie los van elkaar gezien, maar naar mijn idee is dit zeker niet zo. Het enige verschil ligt in het gegeven dat religie meer als een collectief gezien kan worden, terwijl spiritualiteit meer een individuele zoektocht naar jezelf is. Bij religie moet je je houden aan gestelde normen binnen dat bepaalde geloof, maar binnen de spiritualiteit wordt er toch eerst gekeken naar wie jij als persoon bent. Ik denk dat spiritualiteit daardoor de bron is van ieder geloof, waarbij je op zoek bent naar je diepste IK, maar ook naar de goddelijke wereld. Heilige boeken die geschreven zijn, hebben de neiging mensen duidelijk aan te geven wat ze ‘moeten’ doen en dit verklaart misschien ook wel de oorlogen die over geloof gevoerd zijn en nog steeds gevoerd worden. Spiritualiteit legt deze zware druk echter niet op en zegt niet wat iemand ‘moet’ geloven, maar meer hoe je zo kunt leven dat je jezelf en je omgeving vol liefde en respect kunt bejegenen. Hierbij stel ik zeker niet dat religie niet goed is, want religie wil ook mensen een richtlijn geven om goed te leven. Daardoor denk ik dat we moeten kijken naar de overeenkomsten tussen religie en spiritualiteit.
- Ten eerste kijken beiden naar de betekenis van de ziel en de diepste gevoelens.
- Ten tweede willen ze beiden liefde en respect voor de goddelijke wereld.
- Ten derde willen beiden dat je liefde en respect voor jezelf hebt, maar ook zeker voor andere mensen
Om spiritualiteit en religie gezamenlijk te kunnen gebruiken, dienen we op zoek te gaan naar de kern en essentie van spiritualiteit en religie. Spiritualiteit kunnen we dan gebruiken om de diverse religies te verbinden en te zoeken naar overeenkomsten in plaats van naar verschillen. We kunnen spiritualiteit gebruiken om oorlogen en geweld tussen en binnen religies te beëindigen. We kunnen mensen aangeven dat de Goddelijke wereld niet iets is om voor te vechten, maar juist om elkaar te verbinden, zodat we elkaar die liefde geven die de Goddelijke wereld van ons vraagt. Natuurlijk mag ieder geloof zijn eigen ideeën hebben en belangrijke personen hebben als ankerfiguur. Maar laten we die als aanvullend op elkaar zien en niet tegenover elkaar plaatsen. We zijn als mens veel te klein om de Goddelijke wereld uit te kunnen leggen en al helemaal om tegen elkaar te strijden. We kunnen onszelf in dit geval zien als klein kind die zijn vader en moeder nodig hebben om inzicht in de wereld te krijgen. In de spiritualiteit is het dus de Goddelijke wereld die ons inzicht verschaft en zijn wij de kleine kinderen. Naar mijn idee is spiritualiteit hier prima te gebruiken, omdat deze de individualiteit van een persoon herkent en erkent, maar ook gericht is op de liefde en warmte die we naar andere mensen uit kunnen stralen. Door middel van spiritualiteit kun je niet alleen op zoek naar jezelf en andere mensen, maar ook naar de Goddelijke wereld. Deze geestelijke wereld van licht en energie wil dat we ons richten op de gelijkheid van ieder mens met ieder weer zijn eigen ideeën en gevoelens, maar wel gericht op hoop, geloof en liefde. De emancipatie van de spiritualiteit zal misschien een lange weg af moeten gaan, maar ik ben er van overtuigd dat wij uiteindelijk allemaal in staat moeten zijn om een spirituele weg te bewandelen, die ons uiteindelijk zelf tot de wereld van licht en energie brengt.

De spiritualiteit van onze consulenten

Ben je benieuwd naar je eigen spiritualiteit en wil je er eens over spreken, dan raden we je zeker aan om te bellen met onze paranormale hulplijn. Je vindt hier veel soorten consulenten, zoals mediums, tarotisten en paragnosten. Vragen kunnen gaan over relaties, werk, liefde, studie, spiritualiteit en eigenlijk alles wat je maar wilt weten. Je kunt met alle vragen bij ze terecht. Onze consulenten staan je graag te woord, waarbij bijna geen enkele vraag te gek is. Ben je nieuwsgierig, neem dan gewoon eens contact met ons op, zodat je zelf kunt ervaren hoe we werken. Onze consulenten zijn uitvoerig geselecteerd, waardoor wij garanderen dat je zeer deskundig geholpen kan worden.

Dit artikel is door Frank Post geschreven. Je kunt Frank bereiken op onze site onder boxnummer 0119. Het is zeker de moeite waard om eens uitgebreid op jezelf in te gaan. Hierbij kan Frank meer ingaan op persoonlijke aspecten, waardoor je een beter beeld van je persoonlijkheid krijgt.

©2014 Paragnostenlive en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en Paragnostenlive).

 

Goedkoper bellen?

Happy hour


Happy Hour dagelijks tussen 15:00 en 16:00 uur. Tijdens ons Happy Hour bel je voordeliger met onze consulenten.

NL: 0909-0147(€0,60/min)

BE: 0902-12024(€1,00/min)

Blog

door Medium Angelica
Universele wetten van aantrekking
WANNEER je vraagt WAT JE NIET WIL

krijg je WAT JE NIET WIL

je krijgt namelijk wat je vraagt!

Hoe Lees meer
door Medium Shakira
Onrust en drukte
We leven in een hectische wereld waar alles steeds sneller moet of gaat. Het lijkt of het je allemaal te snel gaat. Vooral Lees meer
door Medium Shakira
Shakira is weer terug!
lieve allemaal! ik ben blij om na een lange tijd weer terug te zijn om mensen te helpen waar ik kan. Voor de mensen Lees meer
door Medium Moon
Hogere transformatie 2019
Wat je wil zal gebeuren, inzichten in zelfliefde zonder twijfel. Ja dat is waar ik voor ga mijn lieve bellers. Lees meer
door Medium Angelica
Jaarreading 2019!!! Of Jaarlegging
Ook benieuwd naar wat 2019 voor jou in petto heeft?

Ik leg maand per maand een kaart voor jou en leg Lees meer
door Medium Moon
Transformatie HSPERS 2019
Dichte deuren doen nieuwe openen.
Wat je geeft is alles, wat je terug krijgt is minimaal.
Dus blijf bij Lees meer
door Medium Angelica
Relatie problemen of nieuwe liefde?
Bel mij.
Ik kijk voor u! Lees meer
door Medium Marja
ROUW IS DE ACHTERKANT VAN LIEFDE!
ROUW!
Rouw is de achterkant van Liefde.
Heb je een verlies gehad? Kort of lang geleden?
Verlies kan op Lees meer
door Medium Chantal2
Medium Chantal2
Lieve klantjes,

Sommige kennen me al, en andere niet daarom zal ik me even voorstellen. In plaats van Chantall ben ik nu Lees meer
door Medium Silvia
Emailconsult en chat
Goed nieuws! Ik ben niet alleen bereikbaar per telefoon maar kan ook een email consult voor je doen, wel graag met foto Lees meer
door Medium Fanny
Dromen
Dromen
Bij dromen laten wij de boodschappen van het onbewuste doordringen in het bewuste leven. De droom helpt de mens om zijn Lees meer
door Medium Jory
Jaarprognose by Jory
Lieve mensen; Uit je geboortecijfers kan heel wat informatie gehaald worden. Op basis daarvan kan ik een jaarprognose Lees meer
door Medium Shirley
Metafysische oefening tegen vermoeidheid.
Een metafischise oefening:
We zijn allemaal weleens vermoeid en dan kunnen we het best even Lees meer
door Medium Angelica
Even uit balans in deze warme zomer?
Hoi Allemaal!
Wat is het warm he!
Deze hitte kan je ook parten spelen met het maken van goede Lees meer
door Medium Marja
Liefde kun je leren!
Wist je dat Liefde een werkwoord is!
Liefde kun je leren!
Wil een relatie goed lopen, dan vraagt dit inspanning en Lees meer
Tarotkaarten


Tarotkaart van de dag

Weekhoroscoop

Kreeft

Liefdesrelaties en sociale contacten
Je zult op gebied van de relatie soms neerslachtig zijn, omdat niet alles gaat zoals je wil. Dat kost veel energie, maar het zal de moeite waard zijn, omdat je vanaf vrijdag prettiger in het leven kunt staan. De romantiek zal vanaf die dag liefdevol zijn, door energie die een Lees meer


Weegschaal

Liefdesrelaties en sociale contacten
Je bent t/m donderdag actief en liefdevol, waardoor je het fijn vindt om veel tijd met je partner door te brengen. Je zult veel werk hebben, maar dat houdt jou niet tegen om van het leven te genieten. Vanaf vrijdag zal je voorzichtiger moeten zijn, omdat je moeizamer in het Lees meer


Steenbok

Liefdesrelaties en sociale contacten
Je voelt je fysiek soms minder actief en dat heeft weerslag op je humeur. Je zit dan minder lekker in je vel en bent onzeker. Er wordt aangeraden emoties met vertrouwde mensen te bespreken. Dit zal een stuk opluchten. Het is een week om bepaalde conflicten uit te spreken en Lees meer


Stier

Liefdesrelatie en sociale contacten
Het is een week van verandering en spirituele energie. Daardoor denk je veel over relatie na, maar kan je veel piekeren of je op de goede weg bent. Je wilt de diepte in en vindt het fijn om geregeld erotiek te bedrijven. De liefde zal erg prettig zijn en daar kan je wel een tijd Lees meer


Ram

Liefdesrelatie en sociale contacten
Het is een prima week voor vriendschappen, waardoor je er goed aandoet geregeld met mensen af te spreken en leuke dingen te doen. Ook is het een prima week om over het leven na te denken en je af te vragen of je op de goede weg bent. Ook ben je cultureel en intellectueel Lees meer


Tweelingen

Liefdesrelatie en sociale contacten
Je vindt het deze week fijn om tijd aan je partner te besteden. Je voelt je gelukkig en liefdevol en je partner zal daar van genieten. Dit zal alleen maar beter worden, waarbij je vanaf het eind van de week heel serieus bent en daardoor naar diepgang binnen je relatie zal Lees meer


Vissen

Liefdesrelaties en sociale contacten
Het eerste deel van de week ben je wat teruggetrokken. Je hebt wat minder zin in al teveel poespas en staat met beiden benen op de grond. Toch ben je zondag en maandag op erotiek gericht en vind je het erg fijn om de liefde met je partner te delen. Je bent aantrekkelijk, Lees meer


Maagd

Liefdesrelaties en sociale contacten
Je bent huiselijk en gericht op rust en veiligheid in je leven. Daarom vind je het fijn om veel tijd aan vertrouwde mensen te besteden. Je partner, gezin en familie komen daarbij waarschijnlijk op de 1ste plaats, maar ook heel goede vrienden zijn welkom. De relatie met je Lees meer


Schorpioen

Liefdesrelaties en sociale contacten
Er is een krachtige spirituele energie die de Schorpioen flink beroert. Je hebt er behoefte aan om jezelf te verwennen en doet dit vooral met leuke kleding en door te sporten. Misschien was dit laatste er wel wat bij ingeschoten, maar je zult nu veel drang voelen. Dit zorgt Lees meer


Leeuw

Liefdesrelaties en sociale contacten
Je bent veel op romantiek gericht en zal er geregeld op uittrekken. Je moet opletten dat je ook weer niet overdrijft en bedenkt dat je ook plichtplegingen in je leven hebt. Het leven bestaat niet alleen maar uit plezier en liefde. Je bent creatief en gericht op schoonheid, maar Lees meer


Waterman

Liefdesrelaties en sociale contacten
Het is een week met mooie momenten om liefde te delen. Je kunt mooie dingen om de romantiek erg leuk te houden. Ook is er veel geluk, waardoor je er goed aandoet voor de toekomst leuke dingen te bedenken. Dingen die je nu bedenkt, kunnen in het volgende jaar veel goeds Lees meer


Boogschutter

Liefdesrelaties en sociale contacten
Je bent energiek en aantrekkelijk. Mensen die met jou omgaan kunnen magnetisch tot je aangetrokken worden. Daarbij zal je op moeten letten als je een jaloerse partner hebt. Heb je echter een makkelijke partner, dan kun jij je wel eens afvragen waarom de ander jou vrijlaat. Lees meer


SMS Consult

Wilt u een medium advies per SMS ontvangen? Klik dan hier om naar de SMS pagina te gaan.

SMS icoon

Maandhoroscoop

Vissen

Liefde en relaties
Vissen zullen over het algemeen een goed liefdesleven hebben. Maar zoals zo vaak kan het bij de Vis op mentaal gebied minder gaan. De Vis oogt stoer en sterk, maar innerlijk kan deze erg onzeker zijn. Omdat er deze maand veel spirituele energieën zijn, kan de Vis een sterke intuïtie Lees meer


Weegschaal

Liefde en relaties
Het wordt op gebied van liefde een gelukkige maand voor de Weegschaal. Je moet opletten dat je niet te overdreven met romantiek omgaat. Heb je een liefdespartner, dan wil je teveel nadruk leggen op saamhorigheid in je relatie en dan kun je bezitterig overkomen. Ben je single en verliefd, dan kun Lees meer


Leeuw

Liefde en relaties
De Leeuw is gek op passie en erotiek, maar romantiek zal niet altijd even belangrijk zijn. Je kunt mensen wel eens flink storen met deze opvatting. Er wordt aangeraden om te doen wat je voelt en je niet anders voor te doen. Het gaat uiteindelijk om wie jij bent en niet degene die anderen perse Lees meer


Stier

Liefde en relaties
Je bent prima in staat je eigen boontjes te doppen, maar laat kwetsbaarheden aan vertrouwde mensen zien. Vertrouwen in jezelf en anderen zal belangrijk zijn. Voor singles kan dit makkelijker zijn, omdat zij deze ruimte hebben, terwijl gebonden mensen de neiging hebben alleen hun partner te Lees meer


Schorpioen

Liefde en relaties
Volg in december je eigen weg. Ben je single, laat je dan door niemand tegenhouden als je bepaalde dingen wilt doen, natuurlijk wel binnen geldende normen en waarden. Laat emoties zien, zoals jij je voelt en houd het leven in eigen handen. Lukt het niet om een nieuwe relatie op te starten, wees Lees meer


Tweelingen

Liefde en relaties
Je hebt deze maand veel geluk in de liefde als gevolg van de kosmische positie die Venus inneemt. Huidige relaties kunnen versterkt worden en je zult veel liefde ervaren. Het is echter een minder goede periode voor nieuwe relaties, tenzij het een minder serieuze relatie is, die op erotiek Lees meer


Waterman

Liefde en relaties
Je kunt aan het begin van de maand een onderbuikgevoel hebben. Dit maakt je onzeker en je kunt je dan minder op je gemak voelen, dan je normaal gesproken bij geliefden of vrienden kunt hebben. Misschien is dit gevoel reëel, omdat veel tekens last hebben van de retrograde energieën. Je Lees meer


Kreeft

Liefde en relaties
Het wordt een maand van behalen van liefdesdoelen. Je moet wel nadenken over hoe jij in het leven staat en wat je kunt doen om romantiek nog meer te voelen. Je moet er wel zelf een weg in vinden. Het heeft niet zoveel zin om het met anderen te bespreken. Alleen jij weet werkelijk wat er in jou Lees meer


Maagd

Liefde en relaties
Het wordt voor de Maagd geen vervelende of saaie maand als het om de liefde en sociaal contact gaat. Het zal een maand zijn, waarin je op een evenwichtige wijze in het leven staat. Hierdoor zal je niet veel negativiteit en problemen uitlokken. Zijn ze er wel, dan ben je in staat ze adequaat en Lees meer


Boogschutter

Liefde en relaties
Qua liefde is het een lastige maand, maar de kosmische energie kan jou helpen. Ben je gebonden, dan is het belangrijk je niet te snel te laten gaan als jij denkt dat je partner of anderen dingen zeggen of doen die jou kwetsen. Je kunt beter eerst kijken wat er gebeurt en dan pas een conclusie Lees meer


Ram

Liefde en relaties
December is een maand om empathie en sympathie bovenaan te stellen. Je kunt wel eens de neiging hebben om aan te vallen, maar dat zal je echt niet nodig hebben. Laat je positieve kant zien en toon liefde en passie. Heb je een relatie, dan dien je niet altijd te vertrouwen op mensen die zeggen Lees meer


Steenbok

Liefde en relaties
Er kunnen momenten zijn dat het in de liefde niet lekker loopt. Je zult hier energie en tijd aan kwijt zijn. Je zult deze maand goed naar intuïtie en voorspellende dromen moeten luisteren. Echter, dit moet je niet overdrijven, omdat logica ook belangrijk zal zijn. Met name in conflicten of Lees meer


Engelen kaarten


Tarotkaart van de dag