astro content

Spiritualiteit

Spiritualiteit als verbinding tussen de geestelijke en de fysieke wereld                                   

Bij Paragnostenlive werken veel consulenten met ieder hun eigen talenten. Er zijn onder andere mediums, tarotisten en paragnosten, maar daarnaast veel meer mensen met gaven op paranormale gebied. Hierbij zijn er veel verschillen, maar ook overeenkomsten te bespeuren. Eén belangrijke overeenkomst is ‘spiritualiteit’. Deze verbindt mensen met elkaar en dus ook onze consulenten. In het onderstaande artikel bespreken we de waarde die spiritualiteit heeft om zowel mensen als religies met elkaar te verbinden. Daarbij trachten we antwoord te geven op de vraag wat spiritualiteit nu eigenlijk is. Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen, dan kun je altijd contact opnemen met één van de consulenten. Op www.paragnostenlive.nl kun je bekijken wie er allemaal aanwezig zijn en welke talenten ze bezitten. Ook bieden we diverse artikelen aan over verschillende onderwerpen.

De definitie van spiritualiteit

Spiritualiteit komt vanuit het Latijnse woord spiritus wat geest betekent. Vaak gebruikt men deze term voor religie of bovennatuurlijke krachten, maar voor mij betekent het een nadruk op je eigen persoonlijke ervaren. Hierbij zijn de ziel, het fysieke lichaam en het mentale lichaam onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar tegelijk ook zeker uitzonderlijk te onderscheiden. Het spirituele zit hem in het gegeven dat er een deel is dat wij met ons eigen lichaam doen of ervaren (het fysieke lichaam en ons mentale lichaam) maar er ook een deel is (de ziel) dat niet van ons lichaam is. Dit gedeelte is het bovenbewustzijn dat boven onze zintuigen staat en in contact staat met een hogere kracht in het universum, waarbij veel mensen de term ‘God’ gebruiken. Onder spiritualiteit kunnen we onder andere onze intuïtie, bovennatuurlijke ervaringen, bijna-doodervaringen en invloeden van de spirituele hogere wereld plaatsen. Ook dromen worden door veel mensen gezien als paranormale ervaringen. Veelal worden dromen buiten ons eigen IK getoond, waardoor ze zich dus eerder op het gebied van de spiritualiteit bevinden dan op het gebied van ons fysieke lichaam. Spiritualiteit heeft dus zeker niet altijd betrekking op paranormale gaven, omdat ook gewone mensen contact kunnen maken met spiritualiteit. Mensen met paranormale gaven bezitten over het algemeen wel een sterk geestelijk contact met de hogere wereld. Ze ervaren een bepaalde aanwezigheid. Mediums kunnen hierbij communiceren met wezens uit de hogere wereld en paragnosten kunnen bijvoorbeeld weer heel sterk aanvoelen wat er precies aan de hand is. En dit contact met de hogere wereld noemen we dus spiritualiteit. Maar gewone mensen kunnen dus ook gebruik maken van spiritualiteit, waarbij ze veel verder kunnen gaan dan de intellectuele vermogens die ze hebben meegekregen of alle ervaringen die ze in hun leven opdoen. Deze gaven zijn namelijk zo door de hogere wereld meegegeven dat we meer gebruik maken van onze diepere gevoelens. Deze diepere gevoelens hebben betrekking op onze ziel en de reis die we allen mee gaan maken als we uiteindelijk aan het eind van ons leven zijn. Op de aarde denken mensen wel eens dat macht te maken heeft met geld, bezit of hoe sterk je bent, maar dat heeft niets met spiritualiteit te maken. Spiritualiteit zorgt er namelijk voor dat mensen zich juist bescheiden opstellen en hun energie gebruiken om andere mensen te begrijpen en te helpen. Mensen met een hogere vorm van spiritualiteit, zoals onder andere mediums, hebben een hogere goddelijke energie in zich, die zij mogen gebruiken om de warmte en het licht bij mensen binnen te brengen. Spiritualiteit is dus niet zomaar een term, maar een begrip dat aangeeft dat iemand gericht is op mentale processen en niet op materiële processen. Bij de vraag hoe iemand nu spiritualiteit in zich kan krijgen, is het antwoord eigenlijk simpel. Ten eerste moet je er geloof in hebben dat spiritualiteit bestaat. Ten tweede moet je het aan durven om te ervaren dat de hogere wereld gebruik van je maakt en ten derde zal je materialisme veel minder belangrijk moeten vinden en je meer richten op empathie en sensitiviteit. Bij de vraag hoe we spiritualiteit nu precies kunnen definiëren, zijn er al veel pogingen geweest, maar blijft het moeilijk hier een waterdichte definitie over te geven. Bij mijn speurtocht kwam ik tot een definitie, die naar mijn idee wel dekkend is om de term spiritualiteit te verklaren:

Spiritualiteit is het contact met je eigen geest, je eigen intuïtie en je hogere IK, waarbij er een contact met een hogere wereld is.

Ontdek spiritualiteit door jezelf te ontdekken

Veel mensen zijn tegenwoordig cynisch geworden over de Goddelijke wereld. Zij geven aan dat dit maar onzin is en dat geloof alleen maar tot oorlog en geweld leidt. Hierbij vind ik het jammer dat er dan aangegeven wordt dat God onzin is en dat deze niet bestaat. Ook zijn er nog wel eens mensen die een negatief waardeoordeel over God hebben, waarbij ik maar niet zal noemen welke termen ik allemaal gehoord heb. Ik kan hierbij wel duidelijk aangeven dat de Goddelijke wereld hier niet blij mee is. De Goddelijke wereld krijgt immers de schuld van de dingen die mensen zelf doen. Als een stout ongehoorzaam kind kan de mens het maar niet leren om op een zachte en vriendelijke manier in het leven te staan. Met spiritualiteit kunnen mensen hier iets aan doen en op een empathische en sensitieve manier trachten de werkelijke gevoelens van de Goddelijke wereld door te geven. Gelukkig zijn er ook veel mensen die wel trachten om de goede weg te bewandelen. Hiervoor is het echt niet belangrijk lid te zijn van een bepaalde religie. Vaak wordt er gezegd dat je God moet accepteren door een bepaald geloof aan te nemen, maar dit is niet noodzakelijk. Het ligt er maar aan wat je er zelf bij voelt en uit welke cultuur je komt. Later in dit artikel kom ik hier op terug, omdat het fijne van spiritualiteit is dat dit onder andere een individuele zoektocht naar God kan betekenen, waarbij ieder mens zijn eigen keuzes kan en mag maken.

Wanneer kun je spiritualiteit bereiken?

Veel mensen geven aan dat ze wel ergens in geloven, maar dat zij niet weten wat dit precies is en waar de geestelijke wereld zich bevindt. Ze stellen dat ze, als ze overlijden, wel ergens heengaan, maar niet hoe die plek er uitziet. Veel mensen nemen het woord ‘God’ minder in hun mond en weten eigenlijk niet hoe ze die wereld dan moeten noemen. In het algemeen noemen we het daarom de hogere wereld of de spirituele wereld. Bij de vraag hoe die wereld er uitziet, zullen mensen over het algemeen niet heel erg ver komen, omdat deze wereld niet in woorden vast te leggen is. Spiritualiteit is niet algemeen te beschrijven en dit wil ik niet proberen, maar we kunnen wel stellen dat het een wereld van warmte en onvoorwaardelijke liefde is. De hogere wereld en spiritualiteit zijn dus niet alomvattend te beschrijven en iedereen zal een eigen invulling hebben. Ook de vraag hoe we spiritualiteit kunnen bereiken is niet vaststaand en zeker niet simpel te beantwoorden. Dit komt omdat de hogere spirituele wereld eigenlijk overal en nergens is, omdat het een wereld van energie is. Hierbij zal deze energie zo’n ongelooflijke snelheid hebben, dat deze ons volledig ontgaat. Om deze energie te bereiken kun je wel een aantal zaken doen om dit makkelijker te volbrengen. Ten eerste door simpelweg toe te kunnen geven dat er een hogere wereld bestaat en dat deze veel goede energieën bevat. Geef je daar niet aan toe, dan zal je de spiritualiteit moeilijk kunnen bereiken en zal je dus de hogere wereld moeilijk bereiken. Ten tweede moet je doorhebben dat ieder mens van nature een spirituele energie in zich heeft. Daarmee word je geboren, omdat je uit die hogere wereld voortkomt. Helaas wordt deze energie gedurende het leven uit veel mensen verdreven door hun eigen handelen of het handelen van andere mensen. Met name mensen in westerse culturen gaan hierbij steeds verder van de werkelijke essentie van het leven weg. Mensen gaan op verschillende manieren met spiritualiteit om. Er zijn mensen die al vanaf hun geboorte in staat zijn hogere energieën op te vangen. Het is voor deze mensen normaal dat er een geestelijke wereld is. Er zijn ook mensen, die zich pas later bewust worden van het idee dat er veel meer is dan de fysieke en materialistische wereld waar wij in leven. Vaak zijn dit mensen die zelf iets meemaken en merken dat het leven eigenlijk heel erg betrekkelijk is. Er zijn ook mensen die pas op latere leeftijd meer belangstelling krijgen voor de geestelijke wereld. Zij ontdekken spiritualiteit eigenlijk meer als ze ouder worden. Jongere mensen zijn over het algemeen toch meer bezig met hun carrière en het verkrijgen van bezittingen en geld. Er zijn echter ook mensen die pas rond de periode dat ze overlijden bewust worden van hogere energieën. Tenslotte zijn er ook mensen die tijdens hun leven nooit zullen erkennen dat er een spirituele wereld is. We kunnen dus stellen dat het voor ieder mens weer een andere spirituele reis is, waarbij niet aan te geven is, hoe je de spirituele wereld kunt bereiken. We raden mensen, die hier moeite mee hebben, aan om toch met onze consulenten van gedachten te wisselen. Onze consulenten staan je graag te woord en willen je graag ondersteunen. Mocht je dus vragen hebben of ondersteuning willen om een spirituele reis te maken, dan raden we je zeker aan contact met ons te zoeken op www.paragnostenlive.nl. Wij kunnen je dan op weg helpen, zodat je wat eenvoudiger contact met de hogere wereld kunt maken.

Is spiritualiteit alleen belangrijk in ons leven of gaat deze ook door na de dood?

De vraag of er leven na de dood is, houdt mensen eeuwenlang bezig. En eigenlijk zijn we daar nog steeds niet achter, simpelweg omdat niemand terug is gekeerd te vertellen wat er echt na de dood is. En als ze een bijna-doodervaring hadden, was niet te bewijzen of hun ervaringen de juiste waren of dat het te maken had met bijvoorbeeld zuurstofgebrek. Toch is het zeker de moeite waard je hier in te verdiepen en spiritualiteit in je leven toe te laten. Ik ben er stellig van overtuigd dat een spirituele reis de moeite waard is. Doordat ik zelf een medium ben, is het natuurlijk logisch dat ik denk dat je dit beter tijdens het leven kan doen, zodat je je kunt voorbereiden op het leven na de dood. Spiritualiteit verdiept je leven, waardoor het verstandig is om een spirituele reis te starten. Deze laat je zeker op een andere manier in het leven staan. Mensen die spiritualiteit belangrijk vinden, zijn naar mijn idee meer begaan met schoonheid en gevoelens en gedachten van de ziel van mensen, dan mensen die niet spiritueel zijn. Een reis naar spiritualiteit klinkt voor sommige mensen vrij zweverig en al helemaal als je spreekt over spiritualiteit na de dood. Ik ben me er van bewust dat dit inderdaad minder prettig voelt en dan al helemaal voor mensen die niet geloven in een leven na de dood. Zij denken over het algemeen dat het leven gewoon stopt als we onze laatste adem uitblazen. Zij maken geen onderscheid tussen de ziel en het lichaam en stellen dat alles gewoon stopt en dus ook de ziel. Sterker nog, vaak geloven zij niet in de term ‘ziel’ en stellen dat het onze hersenen zijn, die van alles denken en dat alles wat we voelen en denken onderdeel is van de hersenen. Voor hen bestaat er geen leven of spiritualiteit na de dood. Ik vind dit moeilijke gedachten, omdat het niet te bevatten is, dat we nu denken en bewust zijn dat we leven, terwijl het dan opeens gewoon over is en wij opgaan in het ‘eeuwige niets’. De mensen die geloven in het ‘niets’ zullen er zelf wel achter komen als dit toch niet zo blijkt te zijn en ik denk dat de hogere wereld heus wel kan begrijpen dat mensen zo denken. Naar mijn idee zullen zij alsnog in een spirituele wereld opgenomen worden. Ikzelf ben er heilig van overtuigd dat er wel een bestaan is nadat we onze laatste adem uit hebben geblazen. Hoe dit bestaan er uitziet, kan ik niet met woorden aangeven en alleen in mijn eigen gedachten vormgeven. Dit is logisch, omdat spiritualiteit een individuele kracht heeft, waarbij we ieder onze eigen gedachten hebben. Toch zijn er, onder mensen die net als ik in spiritualiteit geloven, veel verschillende ideeën. Er zijn mensen die geloven dat we terug op de aarde komen, waarbij er ook weer een verschil is in mensen die denken dat we als mens terugkomen, maar er ook mensen zijn, die denken dat we ook als iets anders terug kunnen komen. Er zijn mensen, die denken dat we opgaan in een wereld van energie, waarbij er doemdenkers zijn, die stellen dat we in een vreselijke geestelijke wereld terechtkomen, maar er ook mensen zijn die geloven in een liefdevolle geestelijke wereld. Er zijn ook mensen die stellen dat dit er aan ligt hoe je je in het leven opgesteld hebt. Hoe graag we het ook willen aangeven, we weten niet echt zeker wat er na de dood gebeurt. Ooit zullen we er zelf achter komen. De vraag of er na de door ook een spirituele wereld is, zal ik dus nooit definitief kunnen beamen, evenals de gedachte dat er niets is. Wat ik wel wil aangeven, is dat je in je leven beter kunt trachten goed te leven en een spirituele inslag te hebben, zodat je zacht voor jezelf bent, maar ook sensitief en empathisch naar anderen. Toen mijn vader overleed, vroeg ik aan de dominee: “Hoe kan ik nu weten dat God bestaat, terwijl ik hem nooit gezien hebt?” De dominee zei toen het volgende:

Je kunt beter heel je leven goed leven en er achter komen dat er ‘geen’ God is, dan dat je heel je leven slecht leeft en er achter komt dat er ‘wel’ een God is.

Kun je mensen overtuigen van het bestaan van spiritualiteit?

Een echt bewezen verklaring is er niet voor de term spiritualiteit. Het blijft een geestelijk proces en zal moeilijk experimenteel te bewijzen zijn. Er bestaan wel veel theorieën over spiritualiteit en er zijn wetenschappers geweest die aangaven dat zij bewijzen hebben en dat er meer is dan alleen maar onze fysieke wereld. Verder dan theorieën zijn de meesten niet gekomen, waardoor spiritualiteit toch gedeeltelijk onduidelijk blijft. Spiritualiteit zit namelijk in ons hart en ziel en alleen mensen die zelf met spiritualiteit te maken hebben en dit ook in hun leven hebben geïmplementeerd, zullen begrijpen wat we met dit fenomeen bedoelen. Zij zullen voor zichzelf het bewijs zien en herkenning zoeken bij andere mensen die dit ook zo zien. Over het algemeen zullen zij dan aangeven dat zij een verbinding ervaren tussen de menselijke ziel, de spirituele wereld en de kracht van deze Goddelijke wereld. Is het dan mogelijk om bewijs te leveren, als je de spirituele wereld zelf meemaakt? Een deel van de mensen, die je probeert te overtuigen, zal inderdaad overtuigd kunnen raken van datgeen wat jij aan ze vertelt. Maar er zullen ook genoeg mensen zijn, die niet te overtuigen zijn. Mensen hebben dan wel eens de neiging om elkaar te willen overtuigen van het bewijs van deze geestelijke wereld. Hieruit kunnen dan zeker spanningen voortkomen, omdat veel mensen de neiging hebben elkaar belachelijk te willen maken. Ik denk dat het verstandig is elkaar niet te willen overtuigen. Je mag wel je verhaal vertellen en aangeven wat jij zelf ervaren hebt, maar zeker niet opleggen wat anderen moeten geloven. Iets wat veel geloven echter wel willen doen en daarbij willen laten geloven dat hun geloof de beste is. Ik denk dat het beter is om een voorbeeld te zijn door zelf de goede weg te volgen en mensen te laten zien dat de spirituele hogere wereld het goed met ons voorheeft. Dit kun je doen door mensen te verwonderen en te laten zien dat er een zeer goede energie vanuit de spiritualiteit komt. Zelfs mensen die niet geloven in de wonderen van de spirituele wereld zullen toch geraakt kunnen worden als ze merken dat jij in staat bent andere mensen op een hoger niveau te helpen of te begrijpen. Naar mijn idee kun je mensen, zonder je mening op te willen dringen, toch overtuigen dat er meer is dan alleen maar het fysieke of waarneembare van onze wereld. Ik wil dus iedereen, die dit artikel leest, aanraden zelf de goede keuzes te maken en geluk en blijdschap in de wereld te brengen. Zelfs mensen die absoluut niet te overtuigen zijn, zullen dan in ieder geval zien dat jij een goed persoon bent, die het beste met de wereld voorheeft. Tracht je eigen geestelijke verlichting te bewerkstelligen, door jezelf als doel te stellen dat je in je huidige leven al de spiritualiteit wilt bereiken. Je kunt deze als opmaat gebruiken om, als je deze fysieke wereld ooit gaat verlaten, er klaar voor te zijn om de volgende stap te maken. Een stap die je naar de spirituele wereld brengt, waarbij je deel uit gaat maken van een wereld van licht, energie en eeuwige liefde. Een doel in het fysieke leven kan hierbij zijn om andere mensen, zonder ze te willen dwingen, mee te nemen naar het idee dat er een spirituele, Goddelijke wereld is, waar we ooit naar terugkeren. Lukt dit dan zal de Goddelijke wereld je zeker zien als iemand die het waard is om opgenomen te worden als lichtwezen.

Spiritualiteit ontwikkelt jou als persoon beter dan de materialistische wereld dit kan

In de maatschappij waarin wij leven is spiritualiteit vaak een ondergeschoven kindje. Veel mensen vinden geld en materialistisch bezit vaak veel belangrijker. Van kleins af aan leren kinderen dat het behalen van hoge cijfers belangrijk is, omdat je je dan kunt ontwikkelen. Er wordt op school geordend op grond van prestaties op toetsen en niet op grond van emotionele ontwikkeling. Kinderen die zogenaamd uitvallen, op grond van prestaties, worden geregeld in een hokje geplaatst als minder intelligent en komen op scholen terecht waar ze opleiden om met de handen te werken. Vaak wordt gezegd dat deze kinderen ‘doeners’ zijn. Voor kinderen die dit ook daadwerkelijk zijn, is dit niet zo erg, omdat ze inderdaad later een beroep krijgen waarbij ze met hun handen werken. Die mensen zijn hard nodig in de maatschappij en komen prima terecht. Ook kinderen die hoge scores hebben, komen over het algemeen goed terecht. Maar wat nou met kinderen die lage scores halen en helemaal niet met hun handen willen werken? Of sterker nog, wat nou met kinderen die spiritueel en emotioneel wel hoog zouden kunnen scoren, maar door onze prestatiemaatschappij niet gewaardeerd worden. We zien in onze maatschappij dan ook veel problemen voortkomen uit de keuzes die kinderen al op veel te jonge leeftijd moeten maken. Ze kunnen hierbij zelf nog niet goed bepalen wat ze willen en dit wordt dus meestal door volwassen bepaald. Daarbij zijn de CITO-scores belangrijker dan emotionaliteit. Ben je wat ouder dan kan het wel eens te laat zijn als je geregeld gehoord hebt, dat je minder intelligent bent. Ik raad een ieder aan, die dit gegeven herkent om hier iets mee te doen en te bedenken dat het nooit te laat is. Je kunt, als je merkt dat je je spiritualiteit niet of te weinig ontwikkeld hebt, er wel iets aan doen. Niet alleen mensen die dit bovenstaande herkennen, dienen over spiritualiteit na te denken. Ik raad namelijk ieder mens aan na te denken over de spiritualiteit in het leven. Je kunt bijvoorbeeld een spirituele reis starten, waarbij je jezelf onder de loep neemt en afvraagt of je geld en bezit belangrijker vindt, dan emoties en de hogere wereld. Je zou er dan voor kunnen kiezen om te bekijken of je bepaalde dingen zou kunnen veranderen. Bedenk dat ons aardse leven veel minder lang duurt dan ons geestelijke leven. De keuze, hoe je je zou moeten ontwikkelen, is dan een stuk makkelijker gemaakt. Ontwikkeling van het geestelijk vermogen zou wel eens veel belangrijker kunnen zijn om makkelijker naar de hogere wereld over te gaan. Hoe kan je dat dan doen? Laat ik aangeven hoe de materiële en de spirituele wereld ieder in elkaar zitten. De materialistische benadering richt zich op de vijf zintuigen die wij vanaf onze geboorte bezitten. We kunnen kijken, horen, proeven, ruiken en dingen met onze huid voelen. Hierop richten we de wereld in en veelal zal het voor veel mensen belangrijk zijn om financieel onafhankelijk te zijn en ook voldoende bezit te hebben. De spirituele wereld richt zich echter op licht, energie en een zesde zintuig. Met dit zesde zintuig kun je diepe en heldere ervaringen krijgen, die informatie geven over de fysieke wereld, maar ook zeker over de geestelijke wereld. Is iemand materieel ingesteld dan zullen geld en bezittingen het belangrijkst zijn, maar hoe meer iemand spiritueel is ingesteld, hoe minder men bezittingen en geld op de voorgrond plaatst. Emoties, empathie en sensitiviteit zijn dan veel belangrijker. Vraag jezelf af wat nu precies het belangrijkst is om voor te leven. Denk je dat er na de dood niets meer is en dat je succesvol bent door luxe en comfort in je leven te hebben, dan wil ik je toch vragen de mogelijkheid open te houden dat er toch meer is als je eenmaal je laatste adem uitgeblazen hebt. Hierbij is ‘t belangrijkst van spiritualiteit om naar jezelf te kijken en naar je diepste IK op zoek te gaan. De fysieke wereld lijkt misschien wel belangrijk en stabiel, maar je kunt er niets van meenemen. Alleen je ziel zal opgaan in een groter geheel, maar geld en bezit zullen op de aarde achterblijven, evenals je lichaam. De materialistische wereld is eigenlijk veel vluchtiger dan de geestelijke wereld waar spiritualiteit zich op richt. Ik denk dat het opbouwen van spiritualiteit belangrijker is dan het opbouwen van luxe en comfort. Ik denk zelfs dat het opbouwen van een hoge mate van spiritualiteit ervoor zorgt dat je later makkelijker opgenomen wordt in de geestelijke wereld.

Spiritualiteit als bindende factor om de Goddelijke wereld te leren begrijpen?

Vaak worden spiritualiteit en religie los van elkaar gezien, maar naar mijn idee is dit zeker niet zo. Het enige verschil ligt in het gegeven dat religie meer als een collectief gezien kan worden, terwijl spiritualiteit meer een individuele zoektocht naar jezelf is. Bij religie moet je je houden aan gestelde normen binnen dat bepaalde geloof, maar binnen de spiritualiteit wordt er toch eerst gekeken naar wie jij als persoon bent. Ik denk dat spiritualiteit daardoor de bron is van ieder geloof, waarbij je op zoek bent naar je diepste IK, maar ook naar de goddelijke wereld. Heilige boeken die geschreven zijn, hebben de neiging mensen duidelijk aan te geven wat ze ‘moeten’ doen en dit verklaart misschien ook wel de oorlogen die over geloof gevoerd zijn en nog steeds gevoerd worden. Spiritualiteit legt deze zware druk echter niet op en zegt niet wat iemand ‘moet’ geloven, maar meer hoe je zo kunt leven dat je jezelf en je omgeving vol liefde en respect kunt bejegenen. Hierbij stel ik zeker niet dat religie niet goed is, want religie wil ook mensen een richtlijn geven om goed te leven. Daardoor denk ik dat we moeten kijken naar de overeenkomsten tussen religie en spiritualiteit.
- Ten eerste kijken beiden naar de betekenis van de ziel en de diepste gevoelens.
- Ten tweede willen ze beiden liefde en respect voor de goddelijke wereld.
- Ten derde willen beiden dat je liefde en respect voor jezelf hebt, maar ook zeker voor andere mensen
Om spiritualiteit en religie gezamenlijk te kunnen gebruiken, dienen we op zoek te gaan naar de kern en essentie van spiritualiteit en religie. Spiritualiteit kunnen we dan gebruiken om de diverse religies te verbinden en te zoeken naar overeenkomsten in plaats van naar verschillen. We kunnen spiritualiteit gebruiken om oorlogen en geweld tussen en binnen religies te beëindigen. We kunnen mensen aangeven dat de Goddelijke wereld niet iets is om voor te vechten, maar juist om elkaar te verbinden, zodat we elkaar die liefde geven die de Goddelijke wereld van ons vraagt. Natuurlijk mag ieder geloof zijn eigen ideeën hebben en belangrijke personen hebben als ankerfiguur. Maar laten we die als aanvullend op elkaar zien en niet tegenover elkaar plaatsen. We zijn als mens veel te klein om de Goddelijke wereld uit te kunnen leggen en al helemaal om tegen elkaar te strijden. We kunnen onszelf in dit geval zien als klein kind die zijn vader en moeder nodig hebben om inzicht in de wereld te krijgen. In de spiritualiteit is het dus de Goddelijke wereld die ons inzicht verschaft en zijn wij de kleine kinderen. Naar mijn idee is spiritualiteit hier prima te gebruiken, omdat deze de individualiteit van een persoon herkent en erkent, maar ook gericht is op de liefde en warmte die we naar andere mensen uit kunnen stralen. Door middel van spiritualiteit kun je niet alleen op zoek naar jezelf en andere mensen, maar ook naar de Goddelijke wereld. Deze geestelijke wereld van licht en energie wil dat we ons richten op de gelijkheid van ieder mens met ieder weer zijn eigen ideeën en gevoelens, maar wel gericht op hoop, geloof en liefde. De emancipatie van de spiritualiteit zal misschien een lange weg af moeten gaan, maar ik ben er van overtuigd dat wij uiteindelijk allemaal in staat moeten zijn om een spirituele weg te bewandelen, die ons uiteindelijk zelf tot de wereld van licht en energie brengt.

De spiritualiteit van onze consulenten

Ben je benieuwd naar je eigen spiritualiteit en wil je er eens over spreken, dan raden we je zeker aan om te bellen met onze paranormale hulplijn. Je vindt hier veel soorten consulenten, zoals mediums, tarotisten en paragnosten. Vragen kunnen gaan over relaties, werk, liefde, studie, spiritualiteit en eigenlijk alles wat je maar wilt weten. Je kunt met alle vragen bij ze terecht. Onze consulenten staan je graag te woord, waarbij bijna geen enkele vraag te gek is. Ben je nieuwsgierig, neem dan gewoon eens contact met ons op, zodat je zelf kunt ervaren hoe we werken. Onze consulenten zijn uitvoerig geselecteerd, waardoor wij garanderen dat je zeer deskundig geholpen kan worden.

Dit artikel is door Frank Post geschreven. Je kunt Frank bereiken op onze site onder boxnummer 0119. Het is zeker de moeite waard om eens uitgebreid op jezelf in te gaan. Hierbij kan Frank meer ingaan op persoonlijke aspecten, waardoor je een beter beeld van je persoonlijkheid krijgt.

©2014 Paragnostenlive en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en Paragnostenlive).

 

Goedkoper bellen?

Happy hour


Happy Hour dagelijks tussen 15:00 en 16:00 uur. Tijdens ons Happy Hour bel je voordeliger met onze consulenten.

NL: 0909-1901(€0,60/min)

BE: 0902-12023(€1,00/min)

Blog

door Medium Simone
Eerlijkheid en juiste intenties
Lieve mensen,

Ik merk steeds vaker dat er vragen komen waar men maar 1 antwoord op wil horen. Helaas kan Lees meer
door Medium Simone
Maanverduistering zondag 6 aug
Lieve allemaal,
Hier een berichtje van Simone box 0252

Zondag 06.08.2017 Gedeeltelijke Lees meer
door Medium CarolAnn
Welkom even voorstellen
Hallo lieve lezer,

Ik ben nieuw bij paragnosten live als belconsulent en ben met veel enthousiasme begonnen. Al Lees meer
door Medium Jolijn
Jolijn Afwezig deze week
Lieve allemaa!
Deze week ben ik afwezig.
Maar volgende week ben ik weer bereikbaar voor jullie!
Liefs Jolijn Lees meer
door Medium Moon
Onvoorwaardelijk liefhebben
Liefhebben, liefde in je hebben en geven.Onvoorwaardelijk en voor altijd, zonder tranen geen pijn maar vrede Lees meer
door Medium Mashenka
Bespiegeling
Het bereik van wat we denken en doen
Wordt begrensd door wat we niet opmerken
En omdat we niet opmerken
Kunnen we weinig Lees meer
door Medium Anne
Dalai Lama
Tempels zijn niet nodig,
ingewikkelde filosofien
zijn niet nodig.
Onze eigen hersenen en
ons eigen hart zijn onze Lees meer
door Medium Anne
Een bezoek of telefoontje van een vriend kan heel helend voor je zijn.
Jij kunt op dezelfde manier helend zijn voor een vriend. Is er Lees meer
door Medium Mashenka
Ziel
Beschouw jezelf
als ziel met een lichaam,
in plaats van een lichaam
met een ziel.

Namast Mashenka. Lees meer
door Medium Elvira
Jouw hart is een tuin
Lieve mensen,

Deze mooie teksten van Paul Solomon wil ik jullie niet onthouden. Hier zit zoveel wijsheid in. Het Lees meer
door Medium Elvira
Elvira ook via chat en email consulten
Lieve mensen,

Ik ben nu ook bereikbaar via de chat. Dit is heel fijn wanneer je even geen zin hebt Lees meer
door Medium Marria
Ik ben terug !
lieve mensen

Na een lange tijd van afwezig te zijn ben ik weer terug, u kunt mij weer bereiken via de chat en email en Lees meer
door Medium Annemarie
Annemarie is er zaterdag weer
Lieve Allemaal,

Ik was even minder bereikbaar wegens omstandigheden A.S zaterdag ben ik er weer voor Lees meer
door Medium Moon
Loslaten van pijn.
Beste bellers hoe laat je pijn los?
Pijn is als energie maar geen goede energie,
wanneer je veel foute mensen aantrekt Lees meer
door Medium Ilse
Angst verkleurd intuitie
We willen ons hart volgen en onze intutie leidend laten zijn in ons leven, nietwaar? Dat wil jij toch ook? Hoe kan Lees meer
Tarotkaarten


Tarotkaart van de dag

Weekhoroscoop

Boogschutter

Liefdesrelaties
Je hebt deze week veel wensen en een aantal kan zeker uitkomen. Je bent namelijk erg enthousiast en bent daardoor zeer geliefd bij mensen. Ook je partner zal het erg fijn vinden om bij je te zijn. Je hebt het nodig dat je partner je vrijheid geeft en je niet teveel claimt. Het best kun je dan ook Lees meer


Kreeft

Liefdesrelaties
Het is een prima week voor de huiselijke omgeving. Je bent op familie, gezin of vrienden gericht en vindt het fijn als je tijd met geliefden door kunt brengen. Toch hoeft het niet altijd een relaxte week te zijn, omdat er uiteindelijk veel activiteiten aankomen en je ook nog wat werk af te ronden Lees meer


Ram

Liefdesrelaties
Je hebt veel werk, maar kunt ook met relatie en andere sociale contacten bezig zijn. Heb je geen goede relatie, houd er dan rekening mee dat je partner zich kan storen aan jouw, soms eenkennige, manier hoe jij in het leven staat. Heb je een gezonde relatie, dan zal je partner waarschijnlijk zelf Lees meer


Vissen

Liefdesrelaties
Het wordt een bijzondere week, waarbij je jezelf moet controleren. Er zijn verleidelijke energieën en deze kunnen je verlokken om over grenzen te gaan. Zolang je dit met je partner doet, is er niets aan de hand, maar je kunt wel eens gevoelens voor een ander hebben. Heb je een partner die er Lees meer


Weegschaal

Liefdesrelaties
Er komt een positieve energie op de Weegschaal af. Daardoor is er veel geluk en heb je in de liefde weinig te klagen, tenzij er al een negatieve sfeer in je relatie hangt. Dan kan de energie tot een breuk leiden. Zondag zal je graag geld uitgeven. Heb je dit, dan kun je gerust lekker winkelen of Lees meer


Schorpioen

Liefdesrelaties
Het zal belangrijk zijn de rust te bewaren. Er komt passionele energie op je af en deze kan er voor zorgen dat je je geduld verliest. Met name als je partner je gevoelsmatig raakt, kan je flink van je afbijten. Deze energie zal tot eind oktober blijven, waardoor je tot die tijd geduld zal moeten Lees meer


Steenbok

Liefdesrelaties
Het is over het algemeen een relaxte week, althans als het om je gemoedstoestand gaat. Je bent relaxt en vrolijk en kunt veel aan, zelfs als dingen minder goed gaan. Zondag is een gelukkige dag, waarbij je op een sociale manier met je omgeving omgaat. Je bent optimistisch en sympathiek en zal in je Lees meer


Tweelingen

Liefdesrelaties
Er komen mooie energieën aan die romantiek en plezier brengen. Je bent gericht op eigen schoonheid, waardoor je er veel aandoet om je uiterlijk te verbeteren. Dat betekent dat je sport, nieuwe kleding koopt en je algehele leefpatroon onder de loep neemt. Dit kan positief en minder positief Lees meer


Stier

Liefdesrelaties
Je hebt deze week veel werk en zal er geregeld veel tijd aan besteden. Dit kan voor druk zorgen, omdat er ook romantische energieën zijn, die je verleiden om veel met je partner te zijn en leuke, spannende dingen te doen. Je zult op moeten letten dat je in je vrije tijd voldoende ontspant en Lees meer


Leeuw

Liefdesrelaties
Je kunt erg onrustig zijn, waarbij het belangrijk is dat je je partner om ondersteuning vraagt als je het zelf even niet weet. Je bent nieuwsgierig en kunt leuke activiteiten ontplooien, die de relatie positieve energie bieden. Wees voorzichtig dat je niet teveel doet, omdat er in je werk het een Lees meer


Waterman

Liefdesrelaties
Mysterie en seksuele verleidingen van de afgelopen tijd zullen minder worden, maar het zal toch tot 21 oktober duren voor je werkelijk loskomt van verleidingen die er op je pad komen. Je zult nog steeds op moeten passen dat er mensen zijn, die je relatie onder druk zetten. Heb je in september een Lees meer


Maagd

Liefdesrelaties
Je bent zeer sensueel en kunt de energie gebruiken om je partner flink te verwennen. Je kunt je leven onder de loep nemen. Heb je een partner, waarmee je op één lijn zit, dan kunnen er veel intimiteiten zijn en delen jullie veel. Heb je een partner die voor een open relatie gaat, dan Lees meer


SMS Consult

Wilt u een medium advies per SMS ontvangen? Klik dan hier om naar de SMS pagina te gaan.

SMS icoon

Maandhoroscoop

Schorpioen

Algemeen voor de Schorpioen
Het wordt een wisselvallige maand, waarbij er momenten zijn dat je problemen en frustraties kent, maar er ook momenten zijn, die je gelukkig en blij maken. Er wordt aangeraden erg bewust te zijn met wie je omgaat en welke handelingen je verricht. Soms zal je besluiten nemen, die voor Lees meer


Leeuw

Algemeen voor de Leeuw
Voor de Leeuw wordt geadviseerd eerlijk en betrouwbaar te blijven. Dit geldt vooral in contact met mensen die ook eerlijk zijn en hun vertrouwen in je stellen. Er zullen mensen zijn die in jou geloven. Ben je genereus en oprecht dan krijg je er in de toekomst veel voor terug. Je zult een Lees meer


Maagd

Algemeen voor de Maagd
Het is een maand, waarin plannen uitgevoerd kunnen worden. In het 1ste gedeelte van de maand zal dit privé zijn, maar na de 5de zal je zakelijk veel bereiken. Contact met familie en vrienden verloopt soepel en brengt veel goeds. Dromen kunnen waarheid worden, maar zorg voor een Lees meer


Vissen

Algemeen voor de Vissen
Vissen kunnen deze maand geregeld met gemoedswisselingen te maken krijgen. Deze kunnen je leven flink beïnvloeden en voor drastische veranderingen zorgen. Tracht je verstand er bij te houden en handel niet teveel op grond van emoties. Ook is het belangrijk dat je er hard voor blijft Lees meer


Steenbok

Algemeen voor de Steenbok
In september staan passie, avontuur en reizen centraal staan. Het is een prima maand om te vergaderen of op een andere manier met mensen te spreken, omdat je communicatief erg sterk bent. Reizen zullen voornamelijk voor ouderen zijn of mensen die geen zin in drukte hebben. Het is een Lees meer


Stier

Algemeen voor de Stier
Voor de Stier wordt er onrust voorspeld, waardoor je moeite hebt om je staande te houden. Of net nu om professionele, financiële of privézaken gaat, je zult alle zeilen bij moeten zetten. Wees ordelijk en vraag advies als je het zelf niet weet. Je zult veel energie verbruiken, Lees meer


Ram

Algemeen voor de Ram
September belooft een maand te worden met diverse mogelijkheden, die het leven zullen kleuren als de herfstbladeren aan de boom. Er zullen veel mogelijkheden zijn, maar houd er rekening mee dat er wat problemen optreden. Dit heeft wel te maken met jouw eigen manier van leven. Soms zoek je naar Lees meer


Waterman

Algemeen voor de Waterman
Voor de Waterman kan er een maand aankomen met veel veranderingen, waardoor het een periode zal zijn, die niet snel vergeten hoeft te worden. Je kunt je verwonderen wat er allemaal op je pad komt en welke dingen je mee kunt maken. Er zullen Watermannen zijn, die willen reizen, anderen Lees meer


Tweelingen

Algemeen voor de Tweeling
Voor de Tweeling wordt geadviseerd eigen doelen en gevoelens boven die van anderen te plaatsen. Je bent de afgelopen tijd teveel bezig geweest het anderen naar de zin te maken. Dat mag nu best wel wat anders. Je zult intuïtief sterk zijn en bent in staat mensen, die niet eerlijk Lees meer


Weegschaal

Algemeen voor de Weegschaal
Je staat krachtig in je schoenen en bent zeer ijverig. Je weet goed wat je moet doen om te presteren. Je zult verbaasd zijn hoe energiek en krachtig je functioneert. Zelfs op momenten dat je weinig slaapt, zal je in staat zijn te presteren. September zal een maand zijn, waarin je Lees meer


Kreeft

Algemeen voor de Kreeft
Voor de Kreeft wordt aangeraden alles af te ronden en aan te pakken wat er in de planning staat. Doe je dit niet, dan wordt het een moeilijke maand en verloopt alles niet altijd goed. Het is aan te raden om dit voor de 5de te doen, omdat er daarna wel het een en ander staat te Lees meer


Boogschutter

Algemeen voor de Boogschutter
Het eerste deel van de maand zal de Boogschutter meer ontspanning zoeken en minder met zakelijke aspecten bezig zijn. Dit geldt zowel voor de man als de vrouw. Je krijgt dus tijd om te ontspannen en kan weer nieuwe kracht en energie krijgen om de herfst en winter in te gaan. Dit zal Lees meer


Engelen kaarten


Tarotkaart van de dag