Dromen

Fannyop 26-09-2018 om 07:55

Dromen Bij dromen laten wij de boodschappen van het onbewuste doordringen in het bewuste leven. De droom helpt de mens om zijn opdracht voor dit leven te vervullen, dromen kunnen genezen. Droom-en slaaptoestand De slaap bestaat uit 4 fasen, die 7 keer per nacht worden beleefd. Elke cyclus van 4 fasen duurt ongeveer 90 minuten. Fase 1 : je gaat van wakkere toestand over in slapen Fase 2 : je slaapt en ervaart geen prikkels meer van buiten Fase 3 : je komt in een diepe slaap terecht Fase 4 : je komt in een nog diepere slaap terecht. Hier spreken we van 'rapid eye movement', van remslaap. Vooral in deze fase zul je dromen. Functie van dromen De activiteiten die wij beleven tijdens de dag, worden opgeslagen en verwerkt in de droom. Als reactie op al deze indrukken die je tijdens de dag hebt beleefd, ga je deze verwerken tot een eigen droomtaal die je dan moet trachten te ontcijferen. In deze droomtaal kun je boodschappen vinden die belangrijk zijn voor je dagelijks leven en je toekomst. Je kunt via deze droomtaal de weg vinden naar wat je wilt bereiken of wat je wenst in dit leven. Op deze manier ga je jezelf beter leren begrijpen en dan kan je jezelf sturen naar je uiteindelijke doel: gelukkig zijn en zelfverwezenlijking. Welke dromen dromen wij? 1. De lucide droom: in deze droom heb je de indruk dat je je droom bewust meemaakt. Het is zo een realistische droom dat je het gevoel hebt dat je deze droom kan vasthouden en richting geven. Je kan bij manier van spreken deze dromen zelf be?nvloeden. Ik noem dit ook wel eens spirituele dromen, omdat deze dromen een spirituele boodschap bevatten. Het kan je zicht op het leven en de wereld veranderen. 2. Reactiedromen: dit is eigenlijk een reproductie van een bewuste emotionele ervaring. De ervaring wordt in de droom herhaald en is meestal het gevolg van een gebeurtenis in het alledaagse leven die een verwonding heeft veroorzaakt. 3. Inwijdings-en paranormale droom: in deze droom krijg je spirituele boodschappen die belangrijk zijn voor je spirituele groei en ontwikkeling. Je krijgt hierin les van spirituele begeleiders of gidsen die je doen herinneren aan de oorspronkelijke staat van je ziel en haar evolutie. Op deze manier krijg je boodschappen door om je levensopdracht te vervullen. 4. Telepathie: hier heb je contact met wezens die je telepatische boodschappen doorgeven. Telepathie kan in dromen spontaan gebeuren of opgewekt worden. 5. Uittreding: je maakt jezelf los tijdens je droom van je fysieke lichaam. Je kan jezelf verplaatsen naar wie of wat je wenst. Als je aan het begin van een uittreding staat voel je een shock terwijl je het gevoel hebt alleen maar dieper en dieper te vallen. Meestal schrik je hier zo van, zodat je meteen opnieuw in je droom zit of wakker wordt. 6. Bijna-doodervaring: hier zweeft je fijnstoffelijk lichaam boven je grondstoffelijk lichaam, waardoor je als dromer alles waarneemt. 7. De voorspellende droom: je krijgt als dromer de kans om gebeurtenissen en contacten uit het verleden en vorige incarnaties te zien of te herinneren Droomdagboek Hierin schrijf je elke droom nauwkeurig op, zodat je kan stilstaan bij de werkelijke betekenis van je droom. Een droomdagboek is een dagboek maken van je onbewuste. In dat onbewuste zitten bepaalde boodschappen van je ziel verborgen die belangrijk zijn voor je leven. Hoe ga je te werk? Schrijf het volledige verhaal van je droom op en onderstreep elk droomsymbool dat belangrijk voor je lijkt.. Wanneer je de betekenis van elk droomsymbool hebt ontcijferd, zet je alle droomsymbolen naast elkaar in de volgorde zoals je ze hebt gedroomd. Zo ontstaat het innerlijk verhaal van de droom en kan je de boodschap van je droom nu voor jezelf ontraadselen. En nu....dromen maar.... Fanny

Loading…
Share This