Oplossen vs Loslaten. by Zellie

Zellieop 24-05-2018 om 11:19

Heel veel zaken in ons leven en in relaties laten we vaak voor wat het is. We nemen hier geen verantwoording voor of blijven proberen op een manier die in het verleden geen resultaat heeft gehad. Of we kiezen voor een hele nieuwe onbekende wijze om zaken aan ate pakken, en krijgen dan al gauw het gevoel niet meer te weten hoe uit een netelige situatie te komen. Oplossen is niet altijd mogelijk omdat je niet alleen bent en de hulp van anderen nodig hebt. Soms lost een situatie zichzelf op, maar meestal niet. Daarom is het belangrijk om pro-actief bezig te zijn om dingen op te lossen. Immers iets wat opgelost is komt niet meer terug, en iets wat je laat duren zal in de een of andere vorm weer bij je terug komen zodat je er wat mee gaat doen. Ik kan je helpen om duidelijkheid te krijgen waar het belangrijk is om zaken op te lossen, of lost te laten. Samen krijgen we duidelijk waar je aan moet werken of wat je met een gerust hart kunt laten gaan, Je kunt mij vinden onder box nr. 300. Dus twijfel niet en laat ons samen oplossingsgericht jouw problemen aan pakken.

Loading…
Share This