Maandhoroscoop Steenbok

Jouw horoscoop van sterrenbeeld Stier lees je gratis online bij www.Paragnostenlive.nl

Geboortedatum: 22 december t/m 19 januari - Juni 2020

Algemeen
Het wordt een zeer goede maand om beslissingen over lange termijndoelen te nemen. Je zult merken dat je een stuk lekkerder in je vel zit en de ergste problemen met het coronavirus zijn nu wel even voorbij. Wel merk je nog een bepaalde onrust, omdat je niet helemaal weet wat je nu wilt. Er is een kosmische energie, waardoor je in staat bent om op een ordelijke manier dingen aan te pakken. Je bent zeer effectief en adequaat en vindt het nuttig om veel taken af te ronden in zowel je werk als in je privéleven. Daar krijg je nu veel meer de kans voor. Je doet er dan ook goed aan veel tijd aan zakelijke taken te besteden, maar ook tijd aan je privéleven te geven. Je bent zeer krachtig en het is een prima periode om schoon schip te maken, problemen op te lossen en conflicten met mensen te beëindigen. Je kunt soms te ernstig zijn, waardoor het verstandig is om je soms luchtiger op te stellen. Je zult deze maand een balans moeten vinden. Dit is dan vooral om de momenten waarop je gebruik moet maken van je ernstige en zakelijke kant of wanneer je gebruik moet maken van je vrolijke, spontane kant. Mensen die graag teveel emoties hebben, doen er goed aan om deze op te schrijven. Juist door deze emoties krijg je veel inspiratie. Je hebt erg veel ideeën en kunt daar dan ook veel uithalen. Verder is er een krachtige spirituele energie, waardoor je intuïtie sterk is, maar je ook in staat bent om mensen beter te doorgronden. Er zijn zelfs dromen die jou dingen kunnen voorspellen. Tracht deze gelijk op te schrijven, omdat ze anders weer uit je gedachten verdwijnen. Je kunt op sommige momenten de behoefte hebben realistische dingen op te schrijven, maar zal soms ook inspiratie ervaren om fantasievol te schrijven en je juist te laten leiden door emoties en dromen die je ervaart. Mensen die voor hun werk schrijven zijn in staat het een en ander uit te werken, waarbij ze zelfs zo inspirerend schrijven dat anderen hier warme gevoelens van krijgen. Sociaal zal je in staat zijn om veel gedachten en gevoelens van mensen op te vangen. Je kunt tussen de lijntjes doorlezen en weet wat je moet doen om mensen bij problemen te ondersteunen. Op gebied van relaties ben je intens en vind je het fijn je partner op erotisch gebied te verwennen. Ben je single, dan merken mensen dat je behoefte aan spanning en passie hebt. Of je een vaste relatie wilt, valt nog maar te bezien, omdat je toch ook wel geniet van de vrijheid die je hebt.

Liefde en relaties
In juni zal je op emotioneel gebied niet altijd even sterk zijn, maar je bent wel geregeld erg vrolijk als het om de liefde gaat. Toch kan je soms ook erg ernstig zijn bij dingen waar je mee bezig bent. Dit komt vooral door de krachtige planeten die er in jouw teken staan. Daardoor ervaar je zoveel energie, dat je er niet altijd raad mee weet. Het wordt vooral een goede maand voor mensen die veel vertrouwde, sociale contacten hebben. Je bent iemand die veel vertrouwen heeft en komt hierdoor krachtig en tegelijk sympathiek over. Let op dat je pragmatische aard bepaalde mensen boeit en overtuigt, maar dat er ook mensen zijn, die dit vervelend vinden. Je doet er goed aan hier wel duidelijkheid over te verschaffen en te weten wanneer je dit wel of niet moet doen. In de 1ste periode is romantiek echter wel een vanzelfsprekendheid als gevolg van de energie van de Zon en Venus, die een verbinding in de Tweeling maken. In een relatie zal je veel liefde ervaren. Ben je gebonden, dan heb je het gevoel dat jullie voor elkaar bestemd zijn en kunnen juist de kleine dingen in het leven jou erg gelukkig maken. Singles zullen een sterke drang hebben om een nieuwe partner te vinden. Er wordt echter aangeraden om pas met een relatie te starten als je hier na de 11de de kans voor krijgt. Voor die tijd is het meer een tijd voor avontuur en flirten. Vanaf deze dag kan het wel erg bijzonder zijn als het om de liefde gaat. Je kunt namelijk dingen doen, die je normaal gesproken niet snel zult doen en bent ook een stuk speelser als het om een nieuwe partner gaat. De Maan kan de 1ste week voor een energie zorgen die jou na laat denken over het verleden. Je kunt nu iets veranderen wat vroeger niet echt gelukt is en nu meer kansen schenkt.

Vooral het 2de deel van de maand ben je sprankelend. Je bent inspirator en zal mensen enthousiasmeren en kunt ook prima je emoties uiten als gevolg van Venus en Mars. In relaties met mensen ben je subtiel en weet je goed wat je wel of niet moet zeggen. Ondanks je nuchterheid kan je door planetaire energie ook in staat zijn je zesde zintuig te gebruiken. Hierdoor ben je zeer empathisch en heb je het vermogen anderen te begrijpen. In een relatie voel je de emoties van je partner goed aan en ben je in staat, door je nuchtere kijk op het leven, spanningen weg te nemen. Je bent romantisch en sensitief en zal je partner aandacht geven. Singles zullen volop kansen op een nieuwe relatie krijgen. In sociale contacten ben je prima in staat dominante of moeilijke mensen zo te behandelen dat ze je niet snel aanvallen en respect voor je hebben. Het wordt overigens een prima periode om van seks te genieten als gevolg van de energie van Mars, Venus en de Zon. Je zult in een relatie veel intensiteit ervaren en hebt een sterk verlangen om elkaar flink op te winden. Je ziet seks als middel om tot elkaar te komen en merkt dat een sekspartij je zelfs mentaal gezonder maakt. Ben je single, dan heb je nog wel eens de neiging kortstondige relaties aan te gaan, die gebaseerd zijn op erotiek en passie. Let er in dit geval wel op dat je niemand kwetst en vooral niet jezelf. Ben je eerlijk tegen jezelf, dan zal je over het algemeen ook eerlijk naar anderen zijn.

Carrière en zakelijkheden
Het coronavirus zal even minder invloed hebben, waardoor het een goede maand is om op bepaalde gebieden flinke sprongen te maken. Je kunt doelen de juiste aandacht geven, omdat je zeer adequaat en efficiënt bent. Je bent zeker iemand die in staat is een goede planning te maken en komt georganiseerd en geconcentreerd over. Met name op gebied van werk of klusjes in of bij huis zal je veel afronden. Je zult emotioneel niet altijd de meest vrolijke zijn en bent geregeld ernstig bij dingen waar je mee bezig bent. Tracht dit zoveel mogelijk te voorkomen, dan zal het een goede maand zijn om contacten te vernieuwen en op zakelijk gebied veel te ontplooien. Het is een prima maand voor mensen die zich bezig houden met presentaties of andere bezigheden om communicatie aan mensen te bieden. Door je pragmatische aard kun je mensen overtuigen en zeker boeien. Waar je persoonlijk ernstig bent, zal je op zakelijk en onderwijskundig juist sprankelend zijn. Je weet dingen zo te zeggen dat mensen er veel van opsteken. Je bent een inspirator en zal mensen enthousiasmeren. Het is ook een prima periode voor mensen die teksten schrijven of mensen die beleidsmatig bezig zijn om plannen te maken. Door de planetaire energie ben je nuchter en realistisch en weet jij je goed bij de feiten te houden. Doordat je deze maand in staat bent op een nuchtere en georganiseerde manier met je werk om te gaan, zal je veel bereiken. Ben je leidinggevende of eigenbaas, dan zal je in staat zijn veranderingen aan te brengen, die zorgen dat je winstgevende activiteiten ontplooit. Je bent effectief en kunt op een adequate manier met verandering omgaan. Het is een geweldige maand voor mensen die werken met overdragen van kennis of bieden van informatie. Ook mensen die op financieel gebied bezig zijn, kunnen goede zaken doen en veel bereiken. Het is echter geen maand om bij bepaalde projecten of werkzaamheden samen te werken. Moet je samenwerken, dan zal niemand aan je merken dat je het eigenlijk niets vindt, maar innerlijk zal je weerstand voelen. Je vindt het fijn je eigen vaardigheden zo te gebruiken als je dat wilt en zal op eigen tempo bezig zijn. Je hebt wellicht niet altijd geduld en kan geïrriteerd of gefrustreerd raken als mensen te sloom zijn of dingen op een andere manier doen dan jij. Dit geldt echter niet als je met mensen werkt, die net als jij denken en in staat zijn efficiënt en krachtig met werk om te gaan. Je vindt het nu eenmaal belangrijk dat mensen weten waar ze mee bezig zijn. Je bent dan erg betrokken en staat open voor ze.

Mentale en fysieke gezondheid
Er zijn verschillende energieën die invloed op covid-19 hebben. Jupiter vormt begin juni een kwantiel met Chiron en geeft beschermende en genezende energie. Normaal gesproken is een kwantiel niet zo krachtig, maar dat is nu wel anders. We zullen meer dan ooit de neiging hebben weer het maatschappelijk leven op te zoeken. Dit kan positief zijn als mensen zich verantwoord gedragen. Jupiter kan ons helpen om een verlangen op te bouwen om de wereld te genezen en fouten uit het verleden niet opnieuw te maken. Er is echter een andere kant aan dit verhaal. Er zijn namelijk mensen die op een andere wijze in het leven staan. Zij zullen vinden dat wij als mens niet verantwoordelijk zijn voor de natuur, het milieu en ziektes die er optreden. Dit kan misverstanden en conflicten opleveren. Rond de periode van de 5de zal de Volle Maan, die in de Boogschutter reist, helende energie brengen. De Maan maakt ons vrij van een individuele, maar ook collectieve schaduw die over het leven hangt. We zullen even het oude leven loslaten en ons richten op de nieuwe normen en waarden. Over het algemeen zal er rustige energie over de aarde hangen en deze kan ons moe en uitgeput maken. We moeten opletten dat we niet sikkeneurig worden, omdat de kans op ruzies en andere conflicten dan toe zal nemen. Ondanks de rustige energie zijn er dus zeker mogelijkheden op onlusten, opstanden en andere negatieve zaken. Om dit te voorkomen wordt aangeraden geregeld te sporten om frustraties er uit te gooien. Verder is het belangrijk om rond deze periode veel met mensen over gevoelens te praten. Durf je te uiten en laat je kwetsbaarheden zien. Vanaf de 17de kan er problematische energie zijn. Dit komt niet door de kosmos, maar meer door het gedrag van bepaalde mensen, die voor onrust zorgen. Die zijn zich dan niet bewust dat we rekening met elkaar moeten houden omdat we in een drukke samenleving moeten functioneren. Mensen die dit wel doen, kunnen deze tijd onder andere Mars als vastberaden kracht ervaren om hier een weg in te vinden.

Er kunnen deze maand emoties zijn, waarbij de Steenbok zich minder prettig voelt en dan depressief kan worden. Dit kan zijn weer slag op je fysieke gesteldheid hebben. Qua gezondheid wordt het een maand waarin je je daardoor fysiek niet altijd even goed voelt. Dit kan met spanningen te maken hebben, doordat je wel erg actief bent, maar kan ook betekenen dat je soms wat meer moet rusten. Zorg voor voldoende rust en slaap voldoende in de nacht. Het kan, bij twijfel, natuurlijk nooit kwaad om even bij een arts langs te gaan en te checken of alles wel goed is. Je kunt beter voorkomen, dan genezen. Let op dat Mercurius, de heerser van de gezondheid van de Steenbok, niet altijd even positief op jou in zal werken. Daardoor kun je zonder aantoonbare redenen soms minder fit zijn. Ga in dit geval toch voor de veiligheid door advies aan een professional te vragen of praat met vertrouwde mensen.

Algemeen overzicht voor alle tekens
Ik noemde vorige maand al dat Jupiter tot eind juni in de Steenbok staat. Dat is de reden dat men meestal makkelijker geneest van het coronavirus en er minder mensen op de IC terecht komen. Blijf er rekening mee houden dat er nog een intense periode aankomt en vooral als mensen zich onverantwoord opstellen. De kosmische stand zelf geeft veel hoop dat er eind juni/begin juli genezingen kunnen zijn als gevolg van medicatie en vaccins. Sterker nog, er zijn aanwijzingen dat dit sneller kan gaan. We leven echter in een onzekere tijd en de kosmische stand is ontoereikend om de aardse situatie correct te voorspellen. Daarvoor is het belangrijk naar onszelf te blijven kijken. Alleen door samen sterk te staan, er voor elkaar te zijn en te erkennen dat we in het verleden dingen niet goed deden, kunnen we een toekomstige ernstiger pandemie voorkomen. Het universum heeft het goed met ons voor en we hoeven eigenlijk alleen maar de stroom te volgen die deze ons schenkt. We kunnen eind juni en begin juli het virus onder controle hebben, maar zolang de mensheid geld, bezittingen en macht als voornaamste doel ziet, zal de natuur keer op keer in gaan grijpen. De moderne mens zal dan te maken krijgen met dat wat Darwin ‘natuurlijke selectie’ noemde en ditmaal kunnen we die moeilijker onder controle krijgen. Laten we dit voorkomen en zorgen dat we liefde, vriendschap en saamhorigheid als voornaamste doelen zien om de wereld een positieve impuls te geven. Er zijn veel mensen die dit nu al doen en als we hier met zijn velen achter staan, kunnen we het kwaad van de wereld vanzelf elimineren.

Er zullen tot de 20ste krachtige en liefdevolle energieën zijn. We zullen bezig zijn met de vraag hoe we de zomervakantie doorkomen. Dit kan de mens zowel mentaal als fysiek wel parten spelen en wat stress geven. Juni is een maand om nieuwe kennis en informatie op te doen en er zijn talloze nieuwe ervaringen om je leven positief te veranderen. De onrust kunnen we moeilijk doorgronden, maar uiteindelijk kunnen we onderling meer begrip kweken. Omdat Venus en de Zon in de Tweeling bewegen, ervaren we veel passie om diepgang in ons leven te zoeken. Mensen zullen meer geneigd zijn te leren dan om financieel vooruit te gaan. Er wordt aangeraden rationeel te handelen en je niet te laten verblinden door lust, seks en geld. Venus zorgt voor flink wat liefde, maar ook plezier. De krachtige energieën van Jupiter, Pluto en Uranus, die allen in een Aardeteken reizen, zorgen dat veranderingen die we deze periode krijgen, blijvend kunnen zijn of in ieder geval een lange periode aanhouden. Misschien dat het niet altijd mogelijk is alles te begrijpen wat we uit de kosmos op ons afkrijgen, maar uiteindelijk kunnen we veel mentale en fysieke kracht ervaren en begrip vinden. Zorg wel dat jij je ambities onder controle houdt en realistisch blijft, dan zal je de beste prestaties behalen zowel privé als in je zakelijke leven. Pas op dat Uranus de neiging heeft mensen opstandig te maken en relaties onder druk te zetten. Positieve energie van Saturnus in de Waterman zal voor stabiliserende energie zorgen en ons verantwoordelijkheid geven. Veel mensen kunnen precies die dingen doen, die ze nodig hebben om geluk te vinden. Mensen kunnen meer nadruk leggen op collectief denken en zijn bereid nieuwe vriendschappen te sluiten, nieuwe liefde in het leven toe te laten en aandacht te schenken aan bestaande sociale contacten. De 21ste zal de Zon, samen met Mercurius, Mars en Neptunus krachtige emotionele energie bieden, omdat ze gezamenlijk door een waterteken reizen. Hierdoor zijn mensen aan het eind van de maand sensitief en zeer intuïtief. De 28ste reist Mars naar de Ram, waardoor mensen nog steeds gevoelig zijn, maar ook erg impulsief. Over het algemeen hebben de meesten van ons dit onder controle. De energie is uitermate geschikt voor mensen die leiding geven. Wel moeten we er rekening mee houden dat we teveel verlangens hebben en dit kan stress geven. Er zijn zelfs mensen die ondoordacht en arrogant kunnen reageren.

Loading…
Share This