Maandhoroscoop Tweeling

Jouw horoscoop van sterrenbeeld Tweeling lees je gratis online bij www.Paragnostenlive.nl

Geboortedatum: 1 mei t/m 20 juni - Mei 2022

Algemeen
Je bent van nature al een babbelaar wat betreft oppervlakkige gesprekken. Dat zal de komende maand ook zo zijn, maar daarnaast zal je, op het gebied van je diepste gevoelens, makkelijker communiceren. Dat kan in het begin wel vreemd voelen, waardoor jij je niet altijd even goed op je gemak. Mocht je dit voelen, houd dan steeds in gedachten dat je bescheiden moet blijven, maar wel moet vertrouwen in de kwaliteiten die je bezit. Mercurius zal jou een krachtige beïnvloeding geven, die waarschijnlijk wel de hele maand voort kan duren. Hierdoor kun je makkelijk aangeven wat je echt denkt en welke emoties jij innerlijk ervaart. Mensen zullen het fijn vinden dat je emotioneel meer openstaat. Aan de andere kant kun je mensen stimuleren, omdat je in staat bent op een zeer motiverende manier met mensen om te gaan. Over het algemeen ben je in staat op goede wijze met mensen te communiceren en te luisteren naar wat ze te vertellen hebben. Jij bent dan ook zeker een empathische persoon en dat kunnen mensen heel erg waarderen. Een uitzondering is de periode rond de 11de, als er een storende energie aankomt, waardoor je even op zal moeten passen voor conflicten of andere problemen. Je kunt fysiek dan ook wat vermoeider zijn. Je kunt dan zelf ook minder lekker in je vel zitten en sneller geïrriteerd raken. Op deze dag kun je best thuis blijven en niet teveel mensen ontmoeten. Dit komt vooral, omdat Mercurius de 10de retrograde in jouw teken gaat bewegen. Over het algemeen zal je wel merken wat er gebeurt en ben je in staat hier duidelijke stappen in te maken. Het kan echter wel zo zijn dat anderen jouw ideeën niet goed begrijpen als jij zou willen. Er wordt dan ook aangeraden om op te letten met wie je praat en op welke wijze je communiceert. Lukt dit, dan zal je over het algemeen geen problemen kennen.

Het is misschien tijd opnieuw te evalueren waar en aan wie mentale energie besteed kan worden. Dit kan gaan om vriendschap, maar ook romantische relaties. Gelukkig zal in deze periode ook de gezegende Jupiter je 11de huis van vriendschap binnen gaan en dit zal over het algemeen een interessant lichtpunt zijn en daar kan je zeker erg blij mee zijn. Ondanks dat je dus een mentale terugtrekking voelt van de retrograde Mercurius kan je dus een verschuiving in energie voelen, die veranderingen brengt om je op vele gebieden te kunnen ontwikkelen. Je weet dat je wereld groter wordt, niet kleiner en zal staan te popelen om nieuwe sociale contacten op te zoeken en te ontdekken wat er allemaal mogelijk is. Het zal je over het algemeen erg gelukkig maken. Een andere energie die jou bereikt, is die van de Volle Maan van de 16de, die met een verduistering te maken kan hebben. Deze zal in Nederland niet echt goed te zien zijn, maar de Tweeling krijgt er wel nieuwe impulsen door om zowel mentaal als fysiek bij te tanken. Vooral op gebied van werk of studie krijg je nieuwe impulsen, waardoor je extra serieus met je werk bezig kunt zijn. Je zult op veel gebieden moeite krijgen het een en ander uit te voeren. Als je doorzet, zal je merken dat je er gaandeweg de maand steeds beter mee om kunt gaan. Er wordt aangeraden niet snel op te geven en altijd op zoek te gaan naar oplossingen. Venus zal deze maand veel invloed hebben, waarbij je vooral op gebied van vriendschappen een goede maand tegemoet gaat. Waarschijnlijk komt dit, omdat je emotioneel bent, waarbij je goed in staat bent om liefde en vriendschap te bieden.

Vanaf de 16de is er een verrassende werking op je romantische leven. Dit kan te maken hebben met een vaste relatie, maar ook voor singles kunnen er interessante dingen gebeuren. Het is dan ook een prima periode voor een liefdesrelatie, het vinden van een nieuwe liefde en voor sociale contacten. Omdat mei een positieve maand wordt, zal zelfs de heftige Mars voor een gunstige energie zorgen. Met name op gebied van erotiek ben je in staat het een en ander weer op de rails te krijgen. De 19de neemt je seksuele energie enorm toe, waardoor je aantrekkelijk wordt. Met name de krachtige Mars zorgt voor een interessante uitstraling, waardoor mensen tot je aangetrokken worden. Mars zal namelijk een gunstige positie innemen en jouw uitstraling versterken. Dit zal zeker niet onopgemerkt blijven. Het eind van de maand kan er iets belangrijks gebeuren als gevolg van een gunstige invloed van de Nieuwe Maan. Wat dit belangrijke gebeuren zal zijn, is niet bekend, maar wel dat het je veel kan brengen. Het wijst er in ieder geval op dat je een nieuwe start in je leven kunt gaan maken. Dit kunnen wel essentiële verschuivingen in je persoonlijke leven zijn. Het zal dus een interessante maand worden, waarbij de belangrijkste zaken zijn om je leven onder de loep te nemen, te letten op de manier hoe je met mensen communiceert en om vriendschappen en andere contacten te heroverwegen. Lukt dit allemaal dan kan het een prima maand worden om dromen en wensen uit te laten komen.

Liefde, relaties en sociale contacten
Je bent in staat anderen te verleiden, waardoor mensen niet om je heen kunnen en je op vele gebieden in staat bent om mensen aan te trekken. Van nature ben je al iemand die mensen aantrekt, maar dat zal deze maand alleen maar toenemen. Je kunt je dus voorbereiden om een mythische maand in te gaan en te genieten van sensualiteit, warmte en harmonie. Bijna de hele maand beïnvloedt Jupiter jou op een zeer krachtige wijze, waardoor je goed in een relatie kunt staan. Door de kracht van Jupiter sta je open voor anderen en ben je ambitieus en enthousiast om iets te kunnen en willen bereiken. Omdat er een sterke invloed van de retrograde Mercurius uitgaat, moet je wel op communicatie letten. Je kunt je niet altijd even goed uitdrukken en bent in staat om emoties net even wat anders er uit te laten komen, dan je werkelijk moet doen. Naast Jupiter kunnen echter Venus en Mars er bijkomen en dat is over het algemeen een goede kracht om op romantisch gebied veel voor elkaar te krijgen. Er zal deze maand dan ook op gebied van de liefde en seksualiteit veel gebeuren. Normaal voel je wel eens een rem, maar die werp je nu volledig weg, waardoor een liefdespartner zich zal verheugen op de hartstocht die jij laat zien. Singles kunnen nu minder schroom hebben om zich te laten zien en zullen de spanning op gaan zoeken. Door de krachten van Venus, Jupiter en Mars kan je wel eens erg sentimenteel zijn. Je kunt het verleden sterk ervaren en dit kan goed uitpakken, maar zijn er momenten geweest, die jij nog niet hebt kunnen verwerken, dan kan het ook negatief in je doorwerken. Dit hoeft op zich niet erg te zijn, maar je doet er goed aan wel alert te blijven. Herinneringen waar je niets meer mee kunt, zijn niet zo handig en kan je beter loslaten. Lukt dit niet, dan doe je er goed aan om er met mensen over te gaan spreken. Over het algemeen zullen de planeten er wel voor zorgen dat er een nieuwe liefde kan komen of een bestaande relatie versterkt wordt. Er zullen veel gezamenlijke activiteiten zijn met vrienden, familie of een liefdespartner. Het wordt dus een interessante maand vol veranderingen en liefde.

Carrière en zakelijkheden
Mei kan wel eens een winstgevende maand zijn, waarbij er veel kansen kunnen komen, die voor flinke winst, meer inkomen of goede prestaties kunnen zorgen. Er zijn sterke positieve energetisch invloeden van Jupiter, Venus, Mercurius en Mars. Hierdoor krijg je een mix van charme, passie, empathie en fysieke kracht, waardoor je op veel gebieden erg veel kunt bereiken. Je hebt veel zelfvertrouwen en mensen vertrouwen je door je positieve uitstraling. Je durft het initiatief te nemen en bent bereid met mensen samen te werken, zodat er veel gemeenschappelijke gebeurtenissen aan kunnen komen. Waar het in het eerste deel van de maand nog redelijk rustig blijft, zal je in het tweede deel van de maand succesvolle resultaten kunnen boeken. Het 1ste gedeelte is een geschikte tijd om ideeën en plannen uit te werken, maar nog niet om ermee te starten. Het 2de gedeelte kan je kans op succes hebben, omdat je ze dan werkelijk uit kunt gaan voeren. Dit gedeelte heb je kans op succes en zijn er mogelijkheden tot promotie of het aantrekken van nieuwe werkzaamheden of klanten. Mensen die geen werk hebben, kunnen een leuke aanbieding krijgen. Toch is niet alles pais en vree. Je moet oppassen dat niet alles even goed zal gaan. Er zijn namelijk mensen die het minder goed met je voorhebben. Er kunnen mensen zijn die jou bepaalde dingen niet gunnen uit jaloersheid. Ze kunnen dan heel erg negatief reageren. Tracht hier relaxt mee om te gaan en blijf vooral in jezelf geloven. Met name de Maan, die in de Boogschutter reist, kan ervoor zorgen dat er verrassende gebeurtenissen zijn. Deze kunnen over het algemeen wel goed op jou doorwerken, maar er kunnen niet altijd positieve gebeurtenissen optreden. Het blijft dus altijd wel even oppassen geblazen.

Mentale en fysieke gezondheid
Het kan een intense maand zijn, waarbij zintuigen van mensen actief zijn. Emoties, maar ook rationele gedachten zullen te pas en te onpas voorbijkomen. Relaties en liefde zullen hier voor- en nadeel bij hebben. Ook activiteiten, die mensen ondernemen, kunnen aan verandering onderhevig zijn. Mensen kunnen de neiging hebben culturele aspecten aandacht te geven. Let op dat mensen deze periode meer van elkaar eisen. De Nieuwe Maan van 30 april reisde van de Ram naar de Stier en laat nog steeds zijn sporen sterk na. Veel mensen voelen een krachtige en assertieve energie, waardoor we in mei sterke machten ontdekken, die voor een transformatie zorgen. Niet iedereen zal die kracht juist gebruiken. Er zullen mensen zijn, die het ervan nemen en spanning zoeken. Daar moeten we voorzichtig mee zijn. Er zijn deze periode gespannen energieën, waardoor veel mensen geïrriteerd raken als anderen ideeën of meningen aandragen. Het zal een periode zijn, waarin mensen problemen met hun identiteit hebben en niet altijd weten wat ze nou willen of moeten doen om het leven leuk te houden. Voordeel is dat de 1ste dagen van de maand de meesten positieve empathische energie meedragen. Dit kan zorgen voor toch enigszins mooie momenten onder mensen onderling. Blijf opletten dat de Maan in de Stier eigenwijze energie brengt, die frustraties kan geven. Datgene wat in deze periode ontstaat, kan zeker tot aan de Volle Maan voor onrust of juist rust zorgen, afhankelijk van de manier hoe je handelt. De Volle Maan geeft een gunstige periode om overleden geliefden te herdenken in meditatie en gebeden. Het is een prima tijd de goddelijke wereld vergiffenis te vragen voor eventuele zonden van anderen of zichzelf. De Volle Maan geeft een krachtige beïnvloeding van de aarde, de natuur, maar ook de mens. Velen ervaren dit als storend, omdat deze stand van de Maan iets bij ons oproept, dat ons kan laten huiveren. Omdat er deze periode een verduistering is, zal toenemen. Er is een versterking, waardoor infecties en virussen meer kans krijgen, evenals andere ziektes. Wonden kunnen moeilijk genezen en er is meer kans op ongelukken, omdat mensen minder geconcentreerd zijn en zelf de oorzaak kunnen zijn. Er wordt vooral de periode na de Volle Maan aangeraden voorzichtig te zijn, omdat er meer kans is om verslaafd te raken aan suikerrijke producten of zelfs aan drugs. Pas op dat er deze periode meer kans is dat mensen hun kalmte verliezen, zodat er problemen mogelijk zijn. Er wordt aangeraden om aan het eind van de maand operaties of medische handelingen zoveel mogelijk te mijden. Het is er geen goede periode voor. Wel voor homeopathie en andere alternatieve geneeswijzen. Pas vanaf begin juni wordt aangeraden de reguliere zorg te nemen. Heb je mogelijkheden om bepaalde operaties uit te stellen, dan is dit aan te raden voor kleine operaties. Ernstige operatie moeten natuurlijk plaatsvinden. Overigens is deze periode geschikt om negatieve gedragspatronen te onderkennen en eventueel aan te passen.

De Volle Maan van de 16de kan voor alle tekens zeer reinigend werken, waardoor de laatste fysieke ongemakken uit de weg geruimd kunnen worden. Hierdoor kun je aansterken en zal je vanaf de helft van mei minder kans op ziektes hebben, die voortkomen uit virussen en dergelijken. Let er voor op dat de energie van de Maan soms wel eens voor wat storingen kan zorgen. De maand mei brengt over het algemeen echter goede energieën voor de Tweeling, zowel lichamelijk als mentaal. Hierdoor zit je lekker in je vel en kun je zowel in de liefde als in je werk of studie prima functioneren. Dit is ook niet zo vreemd, omdat we langzamerhand naar de periode in het jaar gaan, waar jij je het lekkerst voelt. Je moet ervoor oppassen dat er een retrograde Mercurius is, waardoor je gezondheid niet altijd even goed hoeft te zijn. Dit is echter niet door lichamelijke ziektes, maar meer door mentale zaken, zoals stress en depressie. Het blijft dus altijd even opletten om deze te verwerken en vooral als die met het verleden te maken hebbe. Zorg goed voor jezelf en neem niet teveel risico’s. Blijf zover mogelijk weg van zaken die leiden tot ongevallen of geweld. Luister vooral naar intuïtie om er stappen in te nemen.

Algemeen overzicht voor alle tekens
Mei wordt bijzonder voor interpersoonlijke relaties. Romantiek, vriendschap en familiebanden zullen verbeteren, maar ook in de carrière breken er bijzondere tijden aan. Aan de andere kant dragen we angst bij ons dat het de komende tijd beslissend wordt, wat betreft de situatie in de wereld. Overal zijn er dreigende situaties, waarbij bepaalde planeten zorgen voor versterking van het goede, maar ook het kwade. Er komt sterke invloed vanuit de sterren, die relaties van mensen beïnvloeden, zowel qua bewustzijn als onderbewustzijn. Er zijn veranderingen en we moeten opletten niet te impulsief te handelen. Het 1ste deel van de maand wordt door Jupiter in de Vissen beïnvloed, waarbij veel mensen de neiging hebben zich af te zonderen. Dit is echter prima omdat we dan na kunnen denken over wereldgebeurtenissen, over pijn die mensen elkaar aandoen en ons eigen gedrag. Hoe staan we zelf in het leven en wat kunnen we doen om de wereld te verbeteren. De centrale vraag in mei zal zijn: “Hoe kunnen we balans vinden en het goede in ons versterken om tot een gelukkig leven te komen.” Houd in de gaten dat mei een intense maand wordt voor emoties en relaties, waar geluk en verdriet dicht bij elkaar liggen. We krijgen te maken met 2 retrograde planeten: Pluto van 29 april t/m 8 oktober en Mercurius van 10 mei t/m 3 juni in de Tweelingen. Daarbij krijgen we ook nog eens te maken met Venus die onevenwichtig qua liefde en emoties is. Hierdoor kunnen we moeilijk tot beslissingen komen. Venus staat in de Ram, waardoor we meer energie en drive hebben om naarstig naar liefde op zoek te gaan inzake romantiek, relaties en sociaal contact. De Volle Maan van de 16de om 06:15 uur zorgt voor wisseling in het humeur van mensen. Het leven is turbulent en we moeten ten alle tijden verstandig handelen in omgang met anderen. De kans op ongeluk en conflicten is namelijk groot.

Pluto zorgt dat we veel over onszelf nadenken en ons concentreren op wat belangrijk is. Omdat Venus een sextiel met Pluto vormt, zullen mensen meer nadenken over hun band met geliefden en vrienden. Dat kan goed uitpakken, maar ook nadelige effecten hebben. Vooral de eerste drie dagen zullen we dankbaarheid ervaren van en voor mensen van wie we houden. Singles moeten oppassen dat ze niet opeens teveel verlangens krijgen om iemand de liefde te verklaren. Sommigen kunnen zelfs de neiging krijgen over grenzen te gaan, wat we beter intomen. Vooral omdat Mercurius de 10de retrograde gaat bewegen, kunnen we de rest van de maand beter controle over uitspraken houden. Er zijn anders confrontaties mogelijk, die problemen brengen. Veel mensen kunnen door de energie een kort lontje hebben en dit kan tot begin juni conflicten en ruzies geven als gevolg van miscommunicatie. Wees extra voorzichtig en handel niet te impulsief. Mensen denken veel na en krijgen zakelijke ideeën en gedachten, waarbij Mercurius goede energie geeft om veel te bereiken. Het is sowieso een intense tijd, omdat Jupiter uit Vissen even naar de Ram gaat. Dit geeft mensen impulsieve en moedige energieën om te bereiken wat ze willen. Het kan een dag zijn moed te krijgen om datgene te doen wat we al een tijdje willen. We moeten echter niet afwachten en ervoor gaan. De 16de wordt de Volle Maan in de vroege ochtend verduisterd. Omdat de Maan in de Schorpioen staat, is dit intens en passioneel. We moeten hierbij opletten dat deze zogenaamde Bloedmaan niet teveel emoties in ons losmaakt. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan, omdat de emoties zeker toenemen. Met retrograde Pluto en Mercurius zijn veel mensen toch overtuigend bezig en dat kan dus problemen met zich meebrengen als meerdere mensen dit hebben. Gebruiken we de energie echter positief, dan kunnen we positieve veranderingen meemaken om problemen op te lossen, negativiteit af te wenden en vreugde van het leven te zoeken.

Het is een periode om moeilijke relaties te beëindigen en een nieuwe richting in te slaan. De moedige en passionele Schorpioen zal jou niet alledaags laten handelen. Positief is dat de Zon de 21ste naar de sympathieke Tweeling verhuist. Verlangens naar sociaal, intellectueel en liefdevol contact worden wakker gemaakt. Voordeel is dat mensen actiever worden om zich te ontwikkelen en werkelijk serieuze kennis, informatie en activiteiten opzoeken. Overigens start de retrograde beweging van Mercurius in Tweeling, waarna deze de 22ste terug naar de Stier gaat. Daardoor hebben we het gevoel dat we vastlopen bij hetgeen we in gedachten hebben of uitvoeren. Mars zal de 25ste in het gebied van de Ram komen en Jupiter gezelschap houden. Het wordt een energieke maand met vele krachten die de Aarde raken. Het wordt, ondanks storende situaties in de wereld, een actieve tijd, waarin mensen graag reizen, een nieuw bedrijf opstarten of andere activiteiten doen. Mars zal tot 5 juli in de Ram verblijven, waardoor mensen, die van nature leiders of impulsief van aard zijn, er veel positiviteit aan overhouden. Mensen die minder lekker in hun vel zitten of deviant gedrag vertonen, kunnen moeite met de energie hebben. In hun geval kan er respectievelijke stress of agressie optreden. Merk je dit aan jezelf, dan is het tijd actie te ondernemen. Venus zal de 28ste naar de Stier reizen en dit geeft rust in het onderlinge contact tussen mensen. Laten we hopen dat de stabiele en liefdevolle energieën ook bij de wereldleiders doordringen. Er zijn aanwijzingen dat er eind mei en in juni meer mogelijkheden komen op rust. Het zal vrij langzaam verlopen, omdat de retrograde Mercurius tot 2 juni in de Stier beweegt. De werkelijke veranderingen gaan dan pas op stabiele en krachtige wijze ontstaan. Er lijkt op grotere schaal zelfs meer stabiliteit in de wereld te komen, maar we moeten geduld houden. Mercurius zorgt dat we ons wellicht verbinden aan mensen die we een tijd niet gezien hebben, maar die op de een of andere wijze veel betekenen. Rond de 30ste zorgt de Nieuwe Maan in Tweeling voor een intellectuele boost, waardoor er nieuwe plannen en ideeën in ons opkomen. Je zult deze niet gelijk al ten uitvoer kunnen brengen, maar zodra Mercurius weer voorwaarts gaat bewegen, zal dit vanzelf wel komen.

Loading…
Share This