Maandhoroscoop Vissen

De horoscoop van het sterrenbeeld Vissen lees je gratis bij Paragnostenlive.nl

Geboortedatum: 19 februari t/m 20 maart - September 2023

Algemeen voor de Vissen
Vissen kunnen deze maand geregeld met gemoedswisselingen te maken krijgen. Deze kunnen je leven flink beïnvloeden en voor drastische veranderingen zorgen. Tracht je verstand er bij te houden en handel niet teveel op grond van emoties. Ook is het belangrijk dat je er hard voor blijft werken en vooral niet teveel in een droomwereld leeft. Blijf realistisch en richt je alleen op datgene wat mogelijk is. Wil je waardering en respect van collega’s en vrienden krijgen, dan is het verstandig om open te staan voor meningen en kritieken van anderen. Ga je vooral niet te eenkennig opstellen en zorg vooral dat je in groepen blijft functioneren. Je bent een einzelgänger, maar het is soms raadzaam om samen te werken. Zakelijk gezien zal het mogelijk zijn overeenkomsten af te sluiten en langdurige projecten aan te gaan. Mensen die een eigen bedrijf starten of al hebben, zullen veel mogelijkheden krijgen. Voor vrouwen wordt geadviseerd minder na te denken over zaken die in het verleden minder goed gingen. Het is beter om naar positieve zaken te kijken en deze voort te zetten. Je kunt de tijd niet terugzetten, maar wel de toekomst verbeteren. Financieel zal het prima verlopen, waarbij je besluiten neemt, die je veel profijt opleveren. Het zal belangrijk zijn je emoties onder de loep te nemen en uit je comfortzone te treden. Voor mannen wordt geadviseerd om vooral naar eigen gevoelens te luisteren en minder naar het advies van anderen. Dit betekent niet dat je alleen maar moet doen wat jij goed vindt, maar meer om je eigenwaarde te vergroten en door te hebben dat jij veel kwaliteiten bezit. In je persoonlijke leven moet je opletten als je een relatie met een egocentrische vrouw hebt. Dit kan je financieel veel verlies opleveren, omdat je dan veel geld uitgeeft en er relatief gezien minder voor terugkrijgt. Balans tussen spiritualiteit en materialisme zijn deze maand erg belangrijk. Je bent gevoelig, zorgzaam en medelevend, waardoor je geregeld sociaal wenselijk gedrag vertoont. Toch zijn zakelijkheden en nuchterheid ook belangrijk. Tracht er voldoende tijd aan te besteden en toon ook verantwoordelijkheid en gezag. Het kind zal erg veel contacten hebben, doordat het leuk in de omgang is. Het zal veel hobby’s hebben en het is belangrijk in de gaten te houden of het kind zijn energie volledig kwijt kan. Toon interesse en ondersteun het kind bij de dingen die het doet. Het Vissen kind wil altijd streven naar datgene wat geluk geeft. Reageert het kind geregeld agressief, dan is het belangrijk het te ondersteunen, eventueel met een professional. Het is belangrijk dat het kind een duidelijke ‘nee’ krijgt als het iets niet mag. Vooral tieners hebben moeite zich er aan te houden. Zij kunnen slecht en onbeheersbaar gedrag vertonen. Kijk met wie ze omgaan, omdat ze bevattelijk zijn voor slechte invloeden van buitenaf.

Liefde en relaties
Er kunnen drastische veranderingen in het persoonlijke leven van de Vis zijn. Er hangt een gunstige energie om een nieuwe persoon te ontmoeten, maar je moet hier niet teveel moeite voor doen. Het lot zal jullie vanzelf bij elkaar brengen en gebeurt op een moment dat je het niet verwacht. Toch wordt aangeraden er geregeld op uit te trekken, omdat je de kans dan vergroot. Met name na de 21ste zal je er de meeste kans op hebben. Je kunt deze periode actiever en roekelozer zijn en dat kan wel eens zeer spannende momenten opleveren. Er is in deze periode zelfs een aanwijzing dat je een relatie met een collega of zakelijk contact krijgt. Heb je een relatie, maar ben je nog niet getrouwd, dan is het er de tijd voor om de band te vereeuwigen. Het is een prima maand voor het plannen van een huwelijk of om deze maand te trouwen. Let op ruzies in je familie of gezin als je te weinig tijd aan ze besteedt. Voorkom dit en spreek vaker met ze af. Zijn er problemen dan is het belangrijk deze met je partner te bespreken. Voor advies over financiën kun je overigens naar familieleden gaan. Voor vrouwen wordt geadviseerd deze maand minder met sociale contacten af te spreken en meer met je partner of gezin om te gaan. Vrienden zullen heus niet verdwijnen als je wat minder tijd vrijmaakt. Het zal belangrijk zijn te handelen en het initiatief te nemen om de relatie romantisch te maken. September zal dan ook een maand zijn, waarbij er veel betrouwbaarheid is. Mannen kunnen deze maand wel veel obstakels tegemoetzien als het om vrouwen gaat. Misschien ben je te zacht en wil je de lieve vrede bewaren. Sta dus sterker in je schoenen en geef duidelijk aan wat je wilt of juist niet wilt. Heb je de neiging om een relatie te verbreken, dan is het belangrijk om belangrijke beslissingen in een later stadium te nemen. Wat betreft seksualiteit zal de Vis gelijk aan het begin van de maand geprikkeld worden door de heersende en dromerige Neptunus. Daardoor hangt er een warme, intieme gloed over je liefdesleven. Er is veel mogelijkheid om van seks te genieten, maar je moet opletten dat je niet teveel in een magische verbeelding gaat geloven. Wel kan de fantasie ervoor zorgen dat je dingen doet, die je normaal niet zo snel zou doen. Vanaf de 9de zal een krachtige energie van Venus en Pluto passie in je losmaken. Let op dat je obsessief met emoties en fantasieën om kunt gaan. Het leven kan een sprookje zijn, maar ook een drama als iets niet mogelijk is. De Nieuwe Maan kan agressie met zich meebrengen, waardoor je teveel naar eigen ideeën kijkt en minder naar behoeften van een sekspartner. Het laatste deel van de maand gaan seks en romantiek hand in hand. Dit zorgt voor een fijne periode, waarbij jij en een partner kunnen genieten van alles wat een relatie lekker maakt. Je bent fysiek ingesteld, maar bent ook zeker mentaal in staat om je te geven.

Werk en financiën
September is een maand waarin er weer nieuwe mogelijkheden komen. Het zakelijk leven zal weer volledig opgestart worden. Er wordt geadviseerd je eerst te richten op achterstallig werk of problemen die opgelost dienen te worden en dan pas op nieuwe taken of projecten. Het is ook erg belangrijk dat je een duidelijke planning maakt en je vooral rationeel en ordelijk opstelt. Je hebt wel eens de neiging je teveel op emoties te richten en bent niet altijd even planmatig. Tracht orde en regelmaat te creëren, zodat je geen fouten maakt of onverantwoordelijk reageert of handelt. Het is ook een maand om je niet op geld te richten, maar vooral op mentale tevredenheid door anderen te ondersteunen. Uiteindelijk zal je er dan veel meer voor terugkrijgen, omdat mensen je waarderen en respecteren, omdat je minder uit eigenbelang handelt. Er wordt gewaarschuwd dat er onenigheid is met collega’s en leidinggevenden. Met name bij belangrijke zaken, die jou aan het hart gaan, kun je nog wel eens erg heftig reageren. Het zal belangrijk zijn op een positieve manier te communiceren, dan zal je uiteindelijk veel meer goede resultaten behalen. Voor vrouwen wordt geadviseerd niet te twijfelen aan de talenten en vaardigheden die ze bezitten. Verder is het belangrijk mensen niet teveel op hun fouten te wijzen, maar ze meer te ondersteunen om het goed te doen. Je moet voorzichtig zijn bij het ondertekenen van contracten of projecten, vooral als die voor een langere periode gelden. Mannen kunnen prettig en betrouwbaar met hun carrière verdergaan. Je hebt niet alleen de kracht om dit te doen, maar ook een verlangen om te presteren. Het zal belangrijk zijn uit je comfortzone te treden en bepaalde taken aan te nemen, die je normaal gesproken niet snel doet. Je kunt zelfs een positionele en financiële verbetering krijgen.

Mentale en fysieke gezondheid
September wordt gekenmerkt door planetaire overgangen, die sterk van invloed zijn op toekomstige beslissingen. De maand begint met de retrograde Mercurius, die ons beweegt om te heroverwegen en opnieuw af te stemmen op datgene wat we werkelijk nodig hebben. Deze planeet biedt ons innovatieve benaderingen om ons niet alleen fysiek te verbeteren, maar ook intuïtieve vermogens te versterken om ons fysiek, mentaal en qua vitaliteit te versterken. Bepaalde aangeleerde mechanismen, kunnen nu onder de loep genomen worden. Qua voedingskeuze, gewoontes als bepaalde beslissingen die we genomen hebben, kunnen we ons positief ontwikkelen. Dat kan soms zijn door bepaalde schadelijke gewoontes af te leren. Het zal vooral belangrijk zijn niet te pragmatisch te zijn, bij datgene wat anderen ons willen vertellen of leren. Evalueer en bekijk wat relevant is om algehele gezondheid te verbeteren. Gebruik dat wat mensen je aandragen dan ook op een verstandige wijze. We moeten opletten dat er de eerste week van september een neiging tot luiheid kan zijn, waarbij ook een overmatige consumptie van suikerrijke lekkernijen kan overheersen. Het is essentieel voor het algehele welzijn om hier niet teveel aan toe te geven. Deze luiheid kan voortkomen uit de laatste periode van augustus. Hierin konden we de neiging hebben om een te passief ritme op te bouwen en minder met zakelijkheden bezig te ‘willen’ zijn. Mocht je dit merken, dan wordt aangeraden om een fysiek en mentaal evenwicht te bewerkstelligen. De invloed van de retrograde Mercurius zal ook in de laatste week zo zijn, waardoor een grote neiging tot deze gewoontes kan zijn. De weken hiertussen zijn juist tijden van cognitieve processen, zoals onderwijs, assimileren van informatie en juist essentiële elementen om mentaal zeer fit te worden of te blijven. Het midden van deze maand kan er een fase zijn, waarin we kunnen transformeren. Dit is gunstige energie om eventuele stress en trauma’s uit het verleden te laten vervagen en zorgen hierover los te laten. Deze fase biedt kans om ons individuele leven te verbeteren. Let op dat je dit geleidelijk doet, omdat een te snelle verandering voor stress kan zorgen. Vooral mensen, die al wat minder lekker in hun vel zitten of mensen die een zwaar verleden hebben, kunnen last krijgen. De laatste twee weken zijn gunstig voor persoonlijke groei, omdat er vanuit de hemellichamen stabiliserende energie komt. Hierdoor kunnen we prioriteiten stellen, die voor persoonlijke keuzes van groot belang zijn. We kunnen ons meer afscheiden van een schadelijke invloed vanuit onze omgeving. Vooral mensen, die veel met anderen werken of samenzijn, kunnen er last van ondervinden. Het zal belangrijk zijn meer solitair bezig te zijn en geregeld de rust op te zoeken. Bijzonder aan de laatste week van september is dat liefde en romantiek voor veel optimisme zorgen en dat dit dan juist een goede invloed op emotionele en fysieke gezondheid heeft.

Voor de Vis zal het belangrijk zijn om geregeld de frisse buitenlucht in te gaan en vooral in bossen of heidegebieden en het liefst met geliefden. Het zal belangrijk zijn krachten niet te overschatten en vooral op symptomen te letten. Met name vermoeidheid, verkoudheid en lichamelijke klachten kunnen je anders flink wat problemen geven. Vrouwen hoeven zich over het algemeen niet teveel zorgen over hun gezondheid te maken. Ze kunnen intense hoofdpijn hebben, die vooral komen, omdat er teveel emoties zijn die hen parten kan spelen. Tracht stemmingswisselingen dan ook zoveel mogelijk af te wennen en te verminderen. Mannen worden opgeladen door de positieve energie van hun partner of geliefden. Humor en blijdschap zullen je energiek maken. Het is belangrijk geregeld te sporten en te ontspannen.

Algemeen voor alle tekens
Deze maand brengt een aantal planeten in beeld die veel impact kunnen hebben. Venus zal zich tot 9 oktober in de Leeuw bevinden, wat een betoverende energie met zich meebrengt. Gedurende deze maand kunnen mensen soms wat theatraler doen, vooral in romantische situaties en relaties. Dit kan passie en drama veroorzaken. De aantrekkingskracht tussen mensen kan het ego strelen, wat dan weer voor flink wat passie en opwinding kan zorgen. Emoties kunnen diep gaan, wat goed is in een relatie of wanneer je gevoel hebt voor iemand die hetzelfde voor jou voelt. Er kunnen echter conflicten en misverstanden ontstaan als de liefde niet wederzijds is. De kosmische krachten kunnen echter ook leiden tot verbreken van relaties, wat ingrijpend kan zijn. Mercurius zal zich tot 5 oktober in de Maagd bevinden en af en toe de teruggang maken naar de Leeuw. Deze energie brengt overwinningen met zich mee, waarbij mensen in staat zijn grondig te analyseren wat er mogelijk is en welke zaken aangepakt moeten worden. Het is een goede maand om uitdagingen aan te gaan en meer te bereiken. Communicatie zal verstandig en voorzichtig zijn, waardoor mensen niet alleen goed samenwerken, maar ook kunnen nadenken over de mogelijkheden die er ontstaan. Mars bevindt zich tot 12 oktober in de Weegschaal, wat relaxte en doordachte energie met zich meebrengt. Rationaliteit staat voorop, maar er kan af en toe ook passie ontstaan, wat een vleugje levendigheid toevoegt aan kalm en bedachtzaam handelen. Deze maand zullen mensen goed samen kunnen werken, waardoor we makkelijker gezamenlijke taken kunnen vervullen. Het is een maand van hereniging, waarin plezier en vrijheid geleidelijk plaatsmaken voor routine. De planetaire aspecten stimuleren creativiteit en spiritualiteit, wat ons in staat stelt ideeën te ontwikkelen.

Het is belangrijk geduld te hebben en plannen rustig uit te werken voordat we ze uitvoeren. September wordt gezien als het begin van een nieuwe carrièrefase. Mensen die ontevreden zijn met hun huidige situatie zullen luiheid afschudden en zich richten op het veranderen van vastgeroeste werkpatronen. Het is een tijd om het leven opnieuw te evalueren, doelen te stellen en nieuwe richtingen in te slaan. Hoewel er veel aspiraties en ambities zijn, is het belangrijk niet te overhaasten en vernieuwingen de tijd te geven om te rijpen voordat we ze implementeren. Energie van de Maagd is deze maand sterk aanwezig. Om hier optimaal gebruik van te maken, moeten we aandacht besteden aan details en dienen we goed te organiseren. Het is belangrijk intuïtie te gebruiken bij routinetaken om zo de juiste dingen te doen. De Blauwe Maan van augustus en retrograde Mercurius kunnen nog steeds voor uitdagingen zorgen, die op de lange termijn veel op kunnen leveren. Geduld is cruciaal en belangrijke beslissingen moeten pas genomen worden als onze innerlijke stem ons groen licht geeft. Aan het begin van september kunnen we invloeden uit augustus ervaren en brengt Mercurius nog wat chaos. Gelukkig is deze toestand van korte duur en zal Mercurius vanaf de tweede week vooruit bewegen. De Zon zal tot de 23ste in de Maagd staan, wat ijver en een verlangen naar orde met zich meebrengt. Dit vergt inspanning en kan emoties onder druk zetten, maar tegelijk is het een belangrijke fase om een stevige basis voor de toekomst te leggen. De Zon kan onzekerheid brengen, waardoor mensen soms te perfectionistisch zijn en deze brengen, zeker tot de 23ste voor wat conflicten en obstakels. Vanaf de 15de, na de retrograde fase van Mercurius, kunnen er meer kansen ontstaan om hiermee om te gaan.

Wat betreft liefde, romantiek en sociale contacten wordt aangeraden de eerste weken voorzichtig te zijn. Woorden en daden worden nauwlettend afgewogen en kunnen misverstanden en conflicten veroorzaken. Er is zelfs een grotere kans op breuken in bepaalde liefdesrelaties. Diepgaande interacties en het delen van gevoelens zijn belangrijk. Afwijken hiervan wordt afgeraden, omdat dit aanzienlijke onenigheid kan veroorzaken. Het midden van de maand markeert een overgangsfase. Aan de ene kant hebben we nog aandacht voor zomerse zaken zoals passie en romantiek, terwijl anderen zich juist op de toekomst richten en het verleden achter zich willen laten. Voor degenen die zich op hun professionele inspanningen willen concentreren, is het raadzaam lopende taken af te ronden voordat nieuwe worden gestart. Vanaf de 23ste reist de Zon in Weegschaal, wat serieuze energie met zich meebrengt. Hierdoor kunnen we soms te lang nadenken over wat we doen en zijn we geregeld besluiteloos. Naarmate september ten einde loopt, wordt de energie evenwichtiger en ontstaat er een periode van wederzijds begrip en zelfbeheersing. Hierdoor verbeteren relaties of worden nieuwe opgestart. Mensen zijn minder bezig met de meningen van anderen en accepteren meer. Een relatief rustiger periode zal dan aanbreken, met minder kans op nalatigheid en onenigheid. Als je in teamverband samenwerkt, is het verstandig regelmatig rust te nemen en te kijken of je soms ook individueel kunt werken. Qua romantiek kan je de maand prima afsluiten met zeer veel mooie momenten. Huidige relaties zullen erg veel positiviteit ervaren. Het is een goede tijd voor leuke activiteiten en om veel tijd aan elkaar te besteden en samen leuke dingen te doen. Vriendschappen zijn waardevol en singles kunnen een periode van amoureuze ontmoetingen meemaken. Dit gaat hand in hand met een evenwichtige en harmonieuze energie. Ware liefde krijgt dus alle kans en romantiek, vriendschap en het organiseren van leuke activiteiten zijn nu aan de orde van de dag.

Loading…
Share This